.

Gebed > Over gebed > Vormen > Centrerend gebed

Over het Centrerend Gebed

Beter thuis vriendelijk zijn dan op een afstand wierook branden.
- auteur onbekend -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.