.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (12)

Contemplatie

Contempleren betekent je eigen activiteit achter je laten en geactiveerd raken door de innerlijke kracht van de Heilige Geest. Het betekent dat je wordt meegesleept in de drievoudige liefdesstroom van Vader, Zoon en Heilige Geest. In het stil gebed van je hart - een geschenk van de Geest die in jou bidt - ga je voorbij gevoelens en emoties, en zelfs voorbij gedachten. In dit gebed werkt de Geest zó krachtig in jou, dat innerlijke beelden of overwegingen hiermee vergeleken enkel lawaai zouden zijn. Zulk lawaai zou een verstoring betekenen van de stille communicatie met God in je meest innerlijke kern.

- George A. Maloney in 'Alone with the Alone'. Vertaald uit P. Harris (ed.), The Fire of Silence and Stillness -

Niet krijgen wat je wenst, is soms het beste dat je kan overkomen.
- Dalai Lama -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.