.

Gebed > Over gebed > Bezinningsteksten

Diverse teksten over het gebed (6)

Gebed is voedsel voor de ziel

Deze tekst wordt door A.J. Heschel aangehaald in zijn prachtige boek: "In het licht van Zijn aangezicht. De betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld", uitg. Bijleveld, Utrecht z.j., p.69.

Het uur van het gebed is zowel de kern als de vrucht van onze tijd, terwijl alle andere uren als wegen zijn die naar dat uur toe leiden. [...] De gebedstijden verhouden zich tot de ziel als de maaltijden tot het lichaam. Gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam. En de zegen die wij aan het gebed ontlenen duurt voort totdat het weer tijd is om te bidden, net zoals de kracht die wij opdoen bij het middagmaal voortduurt tot het avondmaal.

- rabbi Jehoeda Halevi -

Zie, ieder ding is het jouwe, dus: ontbreekt je iets, dan ken je je eigen rijkdom nog niet.
- Angelus Silesius -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.