.

Meditatie > Boeddhisme > Geschiedenis > Dumoulin China > Ontstaan en bloei

Ontstaan en bloei in China (9)

Koan-oefeningen en koan-verzamelingen

Dit is de tijd van de koan-verzamelingen. Vanaf ongeveer 950 begon men materiaal over de oude meesters te verzamelen, ziften, en van commentaren en gezangen te voorzien. Koan betekent zoiets als 'openbare bekendgeving'; bedoeld is dat zo'n tekst of geval op objectieve, van het subject onafhankelijke wijze verslag doet van de absolute Waarheid. Bekende verzamelingen zijn de Hekiganroku, Shoyoroku (enige tientallen jaren later naar dit voorbeeld samengesteld), en de Mumonkan van meester Wu-men, uit de 13e eeuw. Dit laatste werk was veel soberder en minder literair van karakter dan de voorgaande twee. Het is uit de eigen ervaring van meester Wu-men ontstaan. Centraal staan in dit werk de 'absichtsloser Absicht' van de spontaan oefenende leerlingen, en 'bevrijding' door de 'niet-poort' van de bevrijding.

Aspecten de methode van het werken met koans

De koan-oefening wordt van gelijke betekenis geacht als het zitten in meditatie, en vele meesters houden het voor onmogelijk een diepere verlichting te bereiken zonder koans. Door de formalisering van de koan-oefening kon het Zenboeddhisme ontkomen aan het gevaar van religieuze vervlakking. De koan is een middel, heeft niet de pretentie het Onuitsprekelijke uit te zeggen. De omgang met de koan gaat het hele leven van de leerling beheersen, het is alsof hij vecht tegen een doodsvijand. Door zijn onvermogen hem op te lossen wordt een borende twijfel aan elk rationeel inzien veroorzaakt. Pas wanneer de leerling helemaal losgekomen is van spanning, van intentie en van zijn zelf, wanneer hij totaal opgaat in de oefening, zal hij in staat zijn de koan op te lossen. De vroege Suzuki gebruikt de termen accumulatie, verzadiging en explosie, om het psychologische proces dat de leerling in deze oefening doormaakt, te verhelderen. Jung zag het als een methode het onbewuste te laten doorbreken en het zo te kunnen integreren. De koan mag paradoxaal lijken, voor wie tot inzicht is gekomen is er geen paradox meer. De methode van het dokusan of sanzen (Rinzai), de dagelijkse gang naar de meester ter bewaking van het proces, behoort sinds de tijd van Hakuin (18e eeuw) tot de koanoefening. De koan is het meest Chinese element in Zen.

Zie, ieder ding is het jouwe, dus: ontbreekt je iets, dan ken je je eigen rijkdom nog niet.
- vrij naar de Regel van St. Benedictus en een overweging van Br. Gerard Mathijsen OSB -

Chödrön, Pema: Gerust in onzekerheid
108 Spirituele leringen
Cover van Gerust in onzekerheidDit is één van de mooiste en meest inspirerende boeken die ik ooit gelezen heb. In 108 hoofdstukjes - die meestal niet meer dan 2 à 3
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.