.

Mystiek > Activiteiten > Sitemap

Sitemap

home | inspiratie | meditatie | gebed | mystiek

In de zee van kennis verdrink ik door mijn nieuwsgierigheid wijsheid brengt mij weer boven
- Tsjang Tse -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.