.

Inspiratie > Bronnen > Alex' favoriete sites > Literatuur

Literatuur

Een overzicht van alle linkpagina's op zinrijk.nl vindt u hier.

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Informatie, achtergronden, bibliografieën en links voor een groot aantal Nederlandse auteurs (dichters en schrijvers) uit recentere en minder recente tijd vindt u op deze site. Verder omvat deze site nog artikelen over geschiedenis en aspecten van de Nederlandse taal. Tevens zijn er steeds meer teksten online beschikbaar, zoals bijv. de eerste twee jaargangen (1885-1887) van het literaire tijdschrift De Nieuwe Gids. Leuk! Trefwoorden t.b.v. zoekscript: literatuur, poëzie

Nederlandse literatuur: Citaten en bibliografieën
Op deze site van Mats Beek staat veel informatie - m.n. bibliografieën, data en links - over Nederlandse schrijvers en dichters. Tevens heeft de webmaster een tamelijk uitgebreid overzicht gemaakt van citaten uit die literatuur, gerankschikt naar auteur of thema. Trefwoorden t.b.v. zoekscript: gedichten, poëzie

Nico Kazantzakis: Verantwoording aan El Greco
Op deze site vindt u achtergrondsinformatie bij Nico Kazantzakis' autobiografische roman Verantwoording aan El Greco (Kazantzakis is o.a. de auteur de beroemde - en heel mooie! - roman Christus wordt opnieuw gekruisigd). De webmaster van deze site, Jos Schoonen, heeft de Verantwoording uit het Grieks naar het Nederlands vertaald. Een citaat:

Werkelijk, dat moet God zijn, het gordijn waarop bloemen, vogels en mensen geborduurd zijn. Deze wereld is niet zijn kleed, zoals ik vroeger dacht, ze is God zelf. Vorm en inhoud zijn één.

Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.
- Angelus Silesius -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.