.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (9)

Gebed voor eenheid

Riet Devilee
Bahá'í Gemeenschap Veldhoven
26 jul 2004, 11:59

O Gij, liefderijke Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. Voor Uw heilig Aanschijn zijn allen Uw dienaren en de gehele mensheid wordt door Uw Tabernakel beschermd; allen zijn verzameld rond Uw tafel van overvloed en allen worden verlicht door het licht van Uw voorzienigheid.

O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen. Gij beschermt allen. Gij verleent leven aan allen. Gij hebt allen met talenten en mogelijkheden begiftigd; allen zijn gedompeld in de oceaan van Uw genade.

O Gij, liefderijke Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij in eenheid en eendracht met elkaar omgaan.

O God! Hef hoog het vaandel van de eenheid der mensheid.

O God! Sticht de Allergrootste Vrede.

Smeed de harten aaneen, o God! O Gij, liefderijke Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding; streel onze oren met de melodie van Uw Woord en beschut ons allen in de vesting van Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige! Gij zijt de Vergevende en Degeen Die de tekortkomingen der gehele mensheid niet telt.

- 'Abdu'l-Bahá -

Psalm 131: Vertrouwend als een verzadigde baby

walter
toolbox met parate gebeden
12 apr 2004, 11:34
Toelichting afzender:
eigen herwoording van walter bossaert

psalm 131: vertrouwend als een verzadigde baby

mn hart woelt niet om wat niet op mn weg ligt
mn geest piekert niet om wat mn begrip te boven gaat

tot rust is mn ziel gekomen
als een gaaf geploegde akker
als een tegen zn moeder gevlijde verzadigde baby

heb vertrouwen o godskind in je god
hiernu en eeuwig

(hertaling: walter)

- een psalmist van vele jaren geleden -

Soms komt de droefheid

Madelon /
15 mrt 2004, 02:24

Soms komt de droefheid

Soms komt
vanuit de aarde de liefde,
vanuit de afwezigheid van de liefde,
vanuit het gesteente of de planten tot de mens.

Soms is zij vaag aanwezig of wordt uitgestraald
door een onschuldig gemoed.

Soms komt de droefheid uit een plek of uit de lucht,
uit de gevallen vriendschap of uit een holle naam,
uit de droom of uit de kindertijd,
uit een woord dat we niet hebben uitgesproken,
uit wat we geloofden en niet meer geloven,
uit de hoop en uit de wanhoop,
uit de harde schors van de liefde.

Soms komt de droefheid.

Soms is er in de droefheid haat,
afwezigheid en haat,
as en vergeten aangezichten,
oude foto's en stilte
en een langdurige onthechting.

Soms komt zij, breekt naar binnen
als een omgekeerde gave,
als een gave die gegeven wordt en niet ontvangen,
als wat nooit is gegeven wordt en niet ontvangen,
als wat nooit is gegeven aan de hoop
of wat, tenslotte, aanvaard wordt en gegeven, maar niet kan

Soms komt zij.
Zij komt of is er.
Soms is er in de droefheid haat
en wroeging en liefde.

- Jose Angel Valen -

Het is onmogelijk iets buiten jezelf waar te nemen, als je het niet ook in je eigen innerlijk kunt waarnemen.
- Anthony de Mello -



WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.