.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (16)

Alvadermoeder

ilse brinkman /
7 mei 2002, 15:53
Toelichting afzender:
Hedendaagse hertaling van het Onzevader. In de oorspronkelijke Aramese tekst begint dit gebed met "Abwoen": Levengever; ondeelbaar vrouwelijk én mannelijk.

Alvadermoeder,
Al-Ene
van het Al
in het Al

Heilig en geheim zijn uw namen.
Gij woont in dadenkracht en Licht.
Laat uw verlangen met het mijne zijn.
Hiernu en in het Al.

Raak me aan,
voed me
met uw verwondering
om uw verlangen te vervullen;
mijn overgave aan U, de ander en het Al.

Aanvaard me,
dat ik nog niet Heel ben,
nog niet met U verbonden.
Vergeef me mijn wankel pogen
me met U te verbinden
zoals ik mijn medemens aanvaard
zijn niet-Heel-zijn,
zijn niet geheeld zijn.

Leid me weg van schijn- en niet-weten
en bevrijd me van wat me weghoudt van het Licht.

Want in U
en uit U
is het Licht, de kracht en het Leven,
Hiernu en eeuwig
Waarlijk.

- Ilse (nu ja, 't is een hertaling...) -

Henk Sissing
2 mei 2002, 23:49
Toelichting afzender:
Gebed is me uit het hart gegrepen en is te lezen in "Lessen voor levenden" van Elisabeth Kubler-Ross.

Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar om ze zonder vrees tegemoet te treden.
Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan.
Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht.
Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden, maar hopen op het geduld en de rust om mijn vrijheid te winnen.
Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn die alleen in voorspoed uw genade voelt; maar laat me het houvast van uw hand voelen in mijn mislukkingen.

- RABINDRANATH TAGORE (FRUIT-GATHERING) -

Elke dag

Kelly
13 jan 2002, 11:52
Toelichting afzender:
dit is mijn eerste gebedje dat ik schreef ik hoop dar het julllie bevalt ...

Er is elke dag een nieuwe dag die God ons schenkt,
elke morgen is er weer een nieuwe morgen die God ons schenkt,
elke dag weer.
Elke dag groeien er nieuwe bomen,
elke dag groeien er nieuwe planten.
U laat alles ontstaan wat met de natuur te maken heeft.
God, u laat ook de mensen in de hemel komen,
Ik dank U voor alles wat U ons gegeven hebt,
Maar waar was u met de rampen in Amerika.
Er zijn zovele doden gevallen,
Soms denk ik dat u niet bestaat en dat spijt me zeer.
Maar met de meeste momenten ben ik dan zeker dat u wel bestaat!
God, ik dank u voor alles !

- Kelly Callebaut -

De minste tekortkomingen tref je vaak aan bij mensen die het meest tekortkomen.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.