.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (16)

Lovis Avhan /
19 aug 2002, 02:37
Toelichting afzender:
N.a.v. een tekst op spiritualiteit.net (klik om te lezen): GEBED VOEGT NIETS TOE

De naam, die een mystieke meester mij gaf, is: Avhan. De betekenis is: het woordenloze gebed dat spontaan opwelt, als de Ander - die veelal Jahweh, God of Allah wordt genoemd - niet langer als anders ervaren, maar als essentie van de (eigen) werkelijkheid ont-dekt wordt. In zo'n 'ervaring' wordt niet alleen elk onderscheid tussen 'ik' en 'de Ander' als illusoir doorzien, maar alle onderscheidingen waarmee het ego zich afbakent van en wapent tegen anderen en het andere, omdat dezelfde essentie onmiddellijk ook in de ander en al het andere wordt herkend. Vanwege de ont-dekking van deze essentiële gelijkheid kan essentie bij benadering het beste met Liefde worden aangeduid. Het woordenloze gebed, het minnegestamel dat uit die essentiële liefde opwelt, is geen "identiteitsverschaffer", maar komt integendeel voort uit het doorzien van elke identiteit die "het naar onderscheidingen graaiende ego" zich toedicht. Als zodanig is die ontdekking of realisatie het meest gewone, dat een mens kan overkomen. Zo gewoon dat het ego er ontwapend bij staat. Zij overkomt ons, als we er zo dorstig naar zijn als een kind kan zijn, zo ontvankelijk als de woestijn voor regen, zo open als een mens die zichzelf, de ander en al het andere als oproep tot Liefde herkent.

Alvadermoeder

ilse brinkman /
7 mei 2002, 15:53
Toelichting afzender:
Hedendaagse hertaling van het Onzevader. In de oorspronkelijke Aramese tekst begint dit gebed met "Abwoen": Levengever; ondeelbaar vrouwelijk én mannelijk.

Alvadermoeder,
Al-Ene
van het Al
in het Al

Heilig en geheim zijn uw namen.
Gij woont in dadenkracht en Licht.
Laat uw verlangen met het mijne zijn.
Hiernu en in het Al.

Raak me aan,
voed me
met uw verwondering
om uw verlangen te vervullen;
mijn overgave aan U, de ander en het Al.

Aanvaard me,
dat ik nog niet Heel ben,
nog niet met U verbonden.
Vergeef me mijn wankel pogen
me met U te verbinden
zoals ik mijn medemens aanvaard
zijn niet-Heel-zijn,
zijn niet geheeld zijn.

Leid me weg van schijn- en niet-weten
en bevrijd me van wat me weghoudt van het Licht.

Want in U
en uit U
is het Licht, de kracht en het Leven,
Hiernu en eeuwig
Waarlijk.

- Ilse (nu ja, 't is een hertaling...) -

Henk Sissing
2 mei 2002, 23:49
Toelichting afzender:
Gebed is me uit het hart gegrepen en is te lezen in "Lessen voor levenden" van Elisabeth Kubler-Ross.

Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar om ze zonder vrees tegemoet te treden.
Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan.
Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht.
Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden, maar hopen op het geduld en de rust om mijn vrijheid te winnen.
Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn die alleen in voorspoed uw genade voelt; maar laat me het houvast van uw hand voelen in mijn mislukkingen.

- RABINDRANATH TAGORE (FRUIT-GATHERING) -

Hoe houd je het vol: levenslang op dezelfde plek? Daar sta ik nooit bij stil - antwoordde de boom.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.