.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (19)

Uit: 'Reis naar het binnenste van de ziel'

Josephine
14 apr 2001, 17:40
Toelichting afzender:
Wat is deze schoonheid die de Navajo's zoeken?

Het is hetgeen ons naar het leven trekt.
Het is hetgeen ons roept wanneer we wanhopen, ons telkens weer verleidt open te staan voor de mogelijkheid van liefde en vreugde.
Het is de lichamelijke manifestatie van het Mysterie - God, Geest, het Goddelijke - dat ons iedere dag van ons leven omgeeft en wenkt.
Het is het leven dat leven kiest.
Het Navajogebed drukt de verlangens van onze ziel uit om schoonheid te herkennen en te ontvangen, wetend dat als we dat doen, we medescheppers worden van deze schoonheid, van hetgeen ons aanspoort: 'Leef.'

Navajogebed

'Moge de schoonheid vóór mij zijn.
 Moge de schoonheid achter mij zijn.
 Moge de schoonheid boven mij zijn.
 Moge de schoonheid onder mij zijn.
 Moge de schoonheid alom zijn,
 Wanneer ik over het pad der schoonheid loop.' 

- Oriah Mountain Dreamer -

Tot mezelf komen

Marjan Hagendijk
27 mrt 2001, 21:28
Toelichting afzender:
Dit gedicht heb ik gekregen op mijn allereerste meditatieweekend in een abdij. Dat heeft zo n indruk op me gemaakt, het kan echt die rust en stilte in jezelf. Daarom vind ik het een heel mooi gedicht.

Tot mezelf komen is
zitten in balans

Tot mezelf komen is
mijn lichaam binnen gaan
met al mijn aandacht

Tot mezelf komen is
mijn gespannen spieren voelen
en ze laten zijn

Tot mezelf komen is
mijn oordelen en gedachten
laten langsgaan als wolken
aan een blauwe hemel

Tot mezelf komen is
met mijn adem mee
naar binnen stromen

Tot mezelf komen is
met stille eerbied
de ruimte in mezelf betreden

Tot mezelf komen is
me overgeven aan wat ik nu
op dit moment beleef

Tot mezelf komen is
mezelf waarnemen
en vergeven
dat ik ben, zoals ik ben

- Magda Maris -

De grote aanroep

Marian Jacobs-Zuurveld
25 mrt 2001, 18:01
Toelichting afzender:
Deze Aanroep behoort niet aan enig persoon of groep, maar aan de gehele mensheid. De schoonheid en de kracht van deze Aanroep liggen in zijn eenvoud en in de uitdrukking van zekere fundamentele waarden, die door alle mensen als vanzelfsprekend worden aangenomen; de waarheid van het bestaan van een oorspronkelijke intelligentie, die wij vaag met de naam God aanduiden, de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn liefde de drijvende kracht van het heelal is; de waarheid dat een groot Wezen door de christenen Christus genoemd, op aarde kwam en die liefde in zich belichaamde en uitdrukte, opdat wij deze zouden kunnen begrijpen; de waarheid dat zowel liefde als intelligentie de resultaten zijn van wat de Wil Gods genoemd wordt, en ten slotte de vanzelfsprekende waarheid dat het Goddelijk Plan zich slechts door de mensheid zelf kan verwezenlijken.
Alice Bailey

NOOT: In sommige vertalingen van de Grote Aanroep is de naam gebruikt, waarbij de Komende in andere Godsdiensten bekend is, o.a. de Heer Maitreya, Krishna, de Imam Mahdi en de Messias.

Dit jaar is 5 juni de Wereld Aanroepdag.

Misschien is dit gebed al elders op uw site te lezen; ik heb nog niet alles gelezen, maar als u er aandacht aan zou willen en kunnen besteden voor 5 juni zou dat heel fijn zijn.

De bron van deze informatie is;
Wereld Goede Wil
1 Rue de Varembe (3de)
Case Postale 31
1211 Geneve 20
Zwitserland

Het Internet adres is:
-http://www.worldgoodwill.org
Met vriendelijke groet,
Marian Jacobs-Zuurveld

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods wil gekend word,
Richte doel de kleine wil der mensen
Het doel, dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

- N.V.T. -

De geest is geen vaas om te vullen, maar een vuur om te ontsteken.
- Plutarchus -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.