.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (18)

Pinksteren...

Frank van de Meent
26 mei 2001, 22:47
Toelichting afzender:
Ik ken mensen in mijn omgeving die door alle levenssituaties heen telkens weer de kracht en inspiratie vinden om 'door te gaan...'
Dat zijn aansprekende mensen...

Een bezield mens spreekt 'alle talen'
...is voor iedereen 'verstaanbaar', ...bereikbaar..

Verder kijken

Frank van de Meent
26 mei 2001, 22:37
Toelichting afzender:
Vanuit het besef dat je deel uitmaakt van een enorme schepping, die ook op dit moment in mij 'scheppende' is; dat God in mij werkzaam is, is gebed een hogere vorm van denken. Gebed brengt mijn in aanraking met God waardoor ik weer perspectieven ga zien en anders ga denken. Gebed is de hoogste vorm van denken...

Gebed is de hoogste vorm van denken.
In gebed zijn, of breng je je gedachten in harmonie met God.

Door gebed kun je weer verder kijken in jezelf, je omgeving of je levenssituatie.

Uit: 'Reis naar het binnenste van de ziel'

Josephine
14 apr 2001, 17:40
Toelichting afzender:
Wat is deze schoonheid die de Navajo's zoeken?

Het is hetgeen ons naar het leven trekt.
Het is hetgeen ons roept wanneer we wanhopen, ons telkens weer verleidt open te staan voor de mogelijkheid van liefde en vreugde.
Het is de lichamelijke manifestatie van het Mysterie - God, Geest, het Goddelijke - dat ons iedere dag van ons leven omgeeft en wenkt.
Het is het leven dat leven kiest.
Het Navajogebed drukt de verlangens van onze ziel uit om schoonheid te herkennen en te ontvangen, wetend dat als we dat doen, we medescheppers worden van deze schoonheid, van hetgeen ons aanspoort: 'Leef.'

Navajogebed

'Moge de schoonheid vóór mij zijn.
 Moge de schoonheid achter mij zijn.
 Moge de schoonheid boven mij zijn.
 Moge de schoonheid onder mij zijn.
 Moge de schoonheid alom zijn,
 Wanneer ik over het pad der schoonheid loop.' 

- Oriah Mountain Dreamer -

Als je sommige vrome mensen hoort praten, zou je de indruk krijgen dat God nooit lacht.
- Aurobindo Ghose -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.