.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (18)

Dijkstra
30 mei 2001, 00:30
Toelichting afzender:
Deze tekst werd op haar eigen verzoek bij de afscheidsdienst van mijn Oma voorgelezen. Ik vind het wel pakkend.
Opmerking AP:
Tony Saeys schreef mij n.a.v. onderstaande inzending:
"Ik kan u meedelen dat deze originele tekst geschreven is door Jeanine De Beleyr (vrijwilliger werkster in Haïti) en die afkomstig is uit Belsele (St.Niklaas)/België.

Deze tekst wordt herhaaldelijk gebruikt in bv. huwelijksvieringen, maar wordt daar dikwijls (afgrijselijk) verminkt. De door Dijkstra ingezonden versie is mooi. De originele tekst vindt je bv. in het boek 'Als je het mij vraagt' van Joke Forceville (blz.155 'Vannacht heb ik gedroomd..'" Aldus Tony Saeys.

In reactie op de zojuist gegeven bronvermelding stuurde Ale van Elmpt mij een email met zijn bevindingen wat betreft de afkomst van deze "prachtige versie van het bekende 'Voetstappen in het zand' gedicht". Ik vond zijn opmerkingen aardig genoeg om ze op een aparte pagina te plaatsen. Klik op de nu volgende > link < om het Ale's aanvullingen op te roepen.

Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen saam het leven door en lieten in het zand,
een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan...

Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad..."

De Heer keek mij toen liefdevol aan en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen."

- onbekend -

Pinksteren...

Frank van de Meent
26 mei 2001, 22:47
Toelichting afzender:
Ik ken mensen in mijn omgeving die door alle levenssituaties heen telkens weer de kracht en inspiratie vinden om 'door te gaan...'
Dat zijn aansprekende mensen...

Een bezield mens spreekt 'alle talen'
...is voor iedereen 'verstaanbaar', ...bereikbaar..

Verder kijken

Frank van de Meent
26 mei 2001, 22:37
Toelichting afzender:
Vanuit het besef dat je deel uitmaakt van een enorme schepping, die ook op dit moment in mij 'scheppende' is; dat God in mij werkzaam is, is gebed een hogere vorm van denken. Gebed brengt mijn in aanraking met God waardoor ik weer perspectieven ga zien en anders ga denken. Gebed is de hoogste vorm van denken...

Gebed is de hoogste vorm van denken.
In gebed zijn, of breng je je gedachten in harmonie met God.

Door gebed kun je weer verder kijken in jezelf, je omgeving of je levenssituatie.

Moeilijkheden nemen toe naarmate we ons doel dichter naderen.
- Goethe -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.