.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (6)

Laat me...

nathalie /
27 jan 2006, 16:35

goede God
laat me goede punten halen op school
laat me scoren bij de jongens
laat me de beste vriendin zijn van iedereen
God help me gewoon bij alles wat ik doe
Amen

Liturgie der goddelijke vertwijfeling

julius dreyfsandt /
Gedichten van Julius Dreyfsandt
19 jan 2006, 19:50

1. Introitus

o, mens,

mijn beeld
in jou geschapen
ik treed nader tot jou
beziel je met ademende
genade
laat ons samen juichen
ons op gezamenlijk
licht beraden

langs verheffende wegen
omgordeld door
voortdurende bloesem
laat ons zoeken
naar een scheppende zegen

2) KYRIE

mens,

ik ontferm mij over jou
leg je hand in de mijne

mens,

ik ben in jou
spiegel je ziel aan de mijne

mens,

ik heb je nodig
voel mij in het kleine

3) GLORIA

jij, mens,

het pronkstuk
van onze
scheppende daad
zing het lied
van vreugde over
de beeldende natuur
het ondersteunt
jouw vruchtbaar zaad

over de rijkdom
van menslijk raken
bejubel onze vriendschap,
onzichtbaar intens,
open de handen,
in voortvarendheid
om voor elkander
de liefde te maken

4) CREDO

mens,

ik hoor je roepen
zuur en ontevreden
ondankbaarheid
stijgt voortdurend
uit je hart
ja,
het is ook moeilijk
de zin te beleven
bij ongelijke smart

ik zie je geloven
in vertwijfeling
sterft duizend keer
de dood
hoe moet ik jou
beloven
dat er een einde komt
aan de zielenood

mens,

trek op met elkander
ik zie de schepping verdeeld
in zwart en wit
in verderf, in mensen
meer en minder bedeeld

ik bemoedig de heelheid
met mijn oprechte tranen
vaak machteloos
in een verloren uur
toch geloof ik in kracht
verzameld in
goede momenten
mijn goddelijk geduld is
van oneindige duur

5) PATER NOSTER

ons mensen
verstrikt geraakt
in stoffelijke schijn
tevens tot duivel
vermaakt
ervaar de volheid
van liefde

geniet de eenvoud
in het zijn
zie licht in de ogen
van de ander
pas dan ontvang jij
de verbindende kracht
pas dan zal
de verwarring
door warmte
worden verzacht

6) SANCTUS

jij, mens,

bent verheven,
gevormd uit mijn bloeiende zucht

jij, mens,

verheven overrompeld
met gaven
toch zie ik
een schouwspel
van een eigenzinnige klucht

jij mens,

verhef de aarde
geef je over,
deel met mij
het menszijn
het komt overeen
met mijn vurige wens

7) AGNUS DEI

mensenkind,

je kunt grotendeels
zelf vernieuwend scheppen

mensenkind,

vertaal je eigenliefde
in delend scheppen

mensenkind,

draag je vruchten uit
het zal heelheid scheppen

Zeg niet (parafrase op het Onze Vader)

Kees van Veen
29 aug 2005, 14:07
Toelichting afzender:
Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands

Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

- onbekend -

Ik vroeg de nacht: wijs me de weg naar het licht - ze antwoordde: volg me.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.