.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (8)

Krachtig gebed tot de heilige martha

sarah
30 jan 2005, 19:07

Krachtig gebed tot de Heilige Martha

9 Achtereen opvolgende Dinsdagen bidden terwijl een gewijde kaars brandt. Dit gebed is zo krachtig dat voor het einde van de negen Dinsdagen u zult verkrijgen waarom u gesmeekt hebt.

O Heilige Martha, o wonderbare, ik doe een beroep op Uw hulp, mij geheel op U verlatend, dat u mij in mijn grote noden helpt en mij in mijn beproevingen zult bijstaan. Uit dankbaarheid beloof ik U, dit gebed overal te verspreiden. Troost mij in mijn zorgen en moeilijkheden, ik smeek U deemoedig. Welk een grote vreugde heeft Uw hart vervuld, toen U in Uw huis in Bethanie de Heiland van de Heer onderdak verschafte, ik smeek U, spreek voor mij en mijn familie ten beste, dat wij de Heer onze God in ons hart mogen bewaren en daardoor het heilmiddel voor onze noodwendigheden mogen verdienen, voor onze zorgen en moeilijkheden welke ons tegenwoordig bedrukken...
Ik smeek U, helpster in alle nood, zegevier over deze moeilijkheden zoals U de draak overwonnen hebt, totdat hij aan Uw voeten lag.
ONZE VADER...WEES GEGROET MARIA...(x10)
Ere zij de Vader...
Heilige Martha, bid voor ons. (x3)

- onbekend -

Luister

Ria Schuiling
19 sep 2004, 11:20
Toelichting afzender:
Deze tekst vond een van mijn vroegere collega's bij een telefonische hulpdienst in een kerk in Frankrijk. Voor mij verwoordde dit gedicht de basishouding van waaruit ik wilde werken.

Groeten!
Ria Schuiling

Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je geeft me goede raad
doe je niet wat ik je vraag.

Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je zegt dat ik me niet moet voelen zoals ik me voel
neem je mijn gevoelens niet serieus.

Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je denkt van alles te moeten doen om mijn probleem op te lossen
help je me niet, hoe vreemd dat ook lijkt.

Luister. Alles wat ik wil is dat je naar me luistert.
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.
Goede raad is niet duur, een postzegel is genoeg voor een reactie
van de vragenrubriek van elke willekeurige krant.
En ik kan zelf handelen, ik ben niet zonder bronnen,
misschien moedeloos en verward, maar niet zonder bronnen.

Wanneer jij iets voor me doet, wat ik zelf zou hebben kunnen
en moeten doen, draag je bij aan mijn angst en mijn zwakte.

Maar, wanneer je het feit accepteert dat ik me voel zoals ik me voel,
hoe vreemd die gevoelens je ook lijken, dan kan ik ophouden met
mijn pogingen je te overtuigen en kan ik eindelijk proberen te
begrijpen wat de achtergrond van mijn gevoelens is.

En als dat duidelijk is, komen ook de antwoorden en heb ik geen raad
nodig. Zelfs vreemde gevoelens hebben zin, wanneer men begrijpt wat
er achter steekt.

Misschien helpt bidden daarom, soms.
Omdat God niet praat, geen goede raad geeft en niet probeert de zaken
te regelen. Hij luistert alleen en laat je zelf je problemen oplossen.

Daarom bid ik je, luister naar me.
En, als je wilt praten, wacht op je beurt, dan zal ik naar jou luisteren.

- anoniem -

Zegen onze zegens

annette van den wijngaard
Annettes gedichten
28 jul 2004, 05:09
Toelichting afzender:
teksten voor iedereen

Zegen onze zegens om de Zegen
van U te mogen ontvangen.

Sluit het boek af om door te gaan
met een nieuw deel

Blijf geloven in een betere wereld
Blijf geloven in een betere IK
Want JIJ bent het lichtpuntje van deze
dag voor iedereen
Waar jij ook bent

Een vereenzaamde blijft hopen dat er iemand komt; desnoods iemand van wie hij hoopt dat die níet komt
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.