.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (11)

Gebed bij beproevingen en moeilijkheden

Riet Devilee
27 dec 2003, 05:46

O God! Verkwik en verblijd mijn ziel. Zuiver mijn hart. Verlicht mijn geest. Ik leg alles in Uw hand. Gij zijn mijn Gids en mijn Toevlucht. Ik wil niet langer treurig en bedroefd zijn; ik wil gelukkig en blij zijn. O God! ik wil niet langer vol vrees zijn, noch wil ik mij door zorgen laten kwellen. Ik wil niet bij de onaangename dingen des levens stilstaan.
O God! Gij zijt een groter vriend voor mij dan ik voor mijzelf ben. Ik wijd mij aan U, o Heer!

- 'Abdu'l-Bahá -

Riet Devilee
Bahá'í Gemeenschap Veldhoven
11 dec 2003, 06:08
Toelichting afzender:
Uit: Verborgen Woorden van Bahá'u'lláh (Stichter van het Bahá'í Geloof, een wereldreligie die als doel heeft wereldvrede en eenheid op aarde te brengen)

"O Vriend!

Plant in de tuin van uw hart slechts de roos der liefde
en laat de nachtegaal van genegenheid en verlangen niet los..."

- BAHÁ'U'LLÁH -

emile snellen v vollenhoven
peace of art
22 nov 2003, 16:03

vrienden zijn die mensen
die van binnen als vriend voelen
nu op dit moment
zelfs de mensen die je gisteren hebt leren kennen

- Emile Snellen v. Vollenhoven -

De slaap van een verstandig man is verdienstelijker dan het gebed van een dwaas.
- Bokhari -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.