.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (15)

Dirk Van Hauwaert /
27 jan 2003, 17:14
Toelichting afzender:
Deze vertaling van de humanist Alexander Pope stond in het Meulenhoff boek

Kijk de wereld rond; aanschouw de liefdesband.
Boven, naast en onder: alles houdt verband.
De soepele natuur is maar één einddoel eigen:
dat alle losse deeltje naar elkander neigen.
Atomen zijn op zoek naar andere atomen
en kleven aan hun buur zodra ze bij hem komen.
En ook het leven zelf is op dat doel gericht:
het algemeen belang betreft zijn hoogste plicht.
Stervende gewassen doen nieuw leven groeien
dat, ten slotte stervend, andere doet bloeien.
Zie de ene levensvorm van de ander erven
om, als het zijn tijd is, ook weer zelf te sterven.
't Zijn tere bellen, stijgend in de zee van leven,
die knappen om daarmee hun leven terug te geven.
Niets staat er op zichzelf; één geest bezielt het al,
verbindt alle materie en levens zonder tal,
Het grote met het kleine, de verte met het hier,
gedierte dient de mens, de mensheid dient het dier.
Het ene dient het ander, het ander dient het één.
En waar die keten eindigt? Dat weet het al alleen.

- Alexander Pope -

Anna Hofkamp /
17 dec 2002, 14:04
Toelichting afzender:
Met grote belangstelling heb ik rondgekeken op uw site bij de KRO. Met u deel ik de liefde voor mooie en inspirerende teksten op het gebied van mystiek en spiritualiteit.
Ze te lezen, binnen te laten komen en zover mogelijk te leven, is en blijft een uitdaging die verrijkend werkt.
Ik gebruik in mijn steeds een mystieke tekst en probeer die zo levend mogelijk te laten zijn. Met andere woorden: zo ervaarbaar en herkenbaar mogelijk in iedere aanwezige. Dit is prachtig om te doen.
Graag wil ik u een tekst van Zohra aanreiken. In mijn ogen eigentijds en direct.

Dit gebed is opgenomen in het rituaal van de tempelviering van 'de Orde voor Universele Eenheid'

Informatie via: De Werkplaats, Postbus 321, 6880 AH Velp.

Lovis Avhan /
19 aug 2002, 02:37
Toelichting afzender:
N.a.v. een tekst op spiritualiteit.net (klik om te lezen): GEBED VOEGT NIETS TOE

De naam, die een mystieke meester mij gaf, is: Avhan. De betekenis is: het woordenloze gebed dat spontaan opwelt, als de Ander - die veelal Jahweh, God of Allah wordt genoemd - niet langer als anders ervaren, maar als essentie van de (eigen) werkelijkheid ont-dekt wordt. In zo'n 'ervaring' wordt niet alleen elk onderscheid tussen 'ik' en 'de Ander' als illusoir doorzien, maar alle onderscheidingen waarmee het ego zich afbakent van en wapent tegen anderen en het andere, omdat dezelfde essentie onmiddellijk ook in de ander en al het andere wordt herkend. Vanwege de ont-dekking van deze essentiële gelijkheid kan essentie bij benadering het beste met Liefde worden aangeduid. Het woordenloze gebed, het minnegestamel dat uit die essentiële liefde opwelt, is geen "identiteitsverschaffer", maar komt integendeel voort uit het doorzien van elke identiteit die "het naar onderscheidingen graaiende ego" zich toedicht. Als zodanig is die ontdekking of realisatie het meest gewone, dat een mens kan overkomen. Zo gewoon dat het ego er ontwapend bij staat. Zij overkomt ons, als we er zo dorstig naar zijn als een kind kan zijn, zo ontvankelijk als de woestijn voor regen, zo open als een mens die zichzelf, de ander en al het andere als oproep tot Liefde herkent.

De minste tekortkomingen tref je vaak aan bij mensen die het meest tekortkomen.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.