.

Gebed > Ingezonden

Ingezonden gebeden (15)

Gebed

Johanna Beek - Engelberts
23 feb 2003, 11:00
Toelichting afzender:
Hallo Alex, in een boek dat ik las in de bieb van hetklooster "Maria Toevlucht" vond ik het volgende gebed. Ik heb het overgeschreven om het in mijn functie als ouderling te kunnen gebruiken, maar misschien is het ook iets voor anderen.
Hartelijke groeten en mijn welgemeende complimenten met de mooie veelzijdige site, die ik heel vaak bezoek.

Wees hier aanwezig, Heer,
altijd aanwezige en luisterende God.
Leer ons tot u spreken
Onpeilbaar, toch nabij.
Leer ons naar u tasten.
Stem in de diepte van ons hart,
doe ons horen.
Bron van ons bestaan,
wel in ons op, dat wij stromen.
Lucht, wind, vuur van geest,
adem in ons,
laat ons ademen in U.
Want U leeft onuitroeibaar in onze ziel.
Geheim van ons bestaan,
onze schepper, onze genezer,
golf die ons drijft,
woord dat ons lokt,
altijd aanwezige kracht van liefde,
wees hier aanwezig
in ons midden.

- onbekend -

Dirk Van Hauwaert /
27 jan 2003, 17:14
Toelichting afzender:
Deze vertaling van de humanist Alexander Pope stond in het Meulenhoff boek

Kijk de wereld rond; aanschouw de liefdesband.
Boven, naast en onder: alles houdt verband.
De soepele natuur is maar één einddoel eigen:
dat alle losse deeltje naar elkander neigen.
Atomen zijn op zoek naar andere atomen
en kleven aan hun buur zodra ze bij hem komen.
En ook het leven zelf is op dat doel gericht:
het algemeen belang betreft zijn hoogste plicht.
Stervende gewassen doen nieuw leven groeien
dat, ten slotte stervend, andere doet bloeien.
Zie de ene levensvorm van de ander erven
om, als het zijn tijd is, ook weer zelf te sterven.
't Zijn tere bellen, stijgend in de zee van leven,
die knappen om daarmee hun leven terug te geven.
Niets staat er op zichzelf; één geest bezielt het al,
verbindt alle materie en levens zonder tal,
Het grote met het kleine, de verte met het hier,
gedierte dient de mens, de mensheid dient het dier.
Het ene dient het ander, het ander dient het één.
En waar die keten eindigt? Dat weet het al alleen.

- Alexander Pope -

Anna Hofkamp /
17 dec 2002, 14:04
Toelichting afzender:
Met grote belangstelling heb ik rondgekeken op uw site bij de KRO. Met u deel ik de liefde voor mooie en inspirerende teksten op het gebied van mystiek en spiritualiteit.
Ze te lezen, binnen te laten komen en zover mogelijk te leven, is en blijft een uitdaging die verrijkend werkt.
Ik gebruik in mijn steeds een mystieke tekst en probeer die zo levend mogelijk te laten zijn. Met andere woorden: zo ervaarbaar en herkenbaar mogelijk in iedere aanwezige. Dit is prachtig om te doen.
Graag wil ik u een tekst van Zohra aanreiken. In mijn ogen eigentijds en direct.

Dit gebed is opgenomen in het rituaal van de tempelviering van 'de Orde voor Universele Eenheid'

Informatie via: De Werkplaats, Postbus 321, 6880 AH Velp.

In het gerijpte gebed moet het immens drukke denken van de geest achtergelaten worden.
- tekst op een bedevaartskaars -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.