.

Gebed > Over gebed > Vormen > Hesychasme > Geschiedenis

Geschiedenis van het hesychasme (9)

Zoals reeds gezegd zouden we evt. kunnen spreken van een zesde fase in de tweede helft van onze eigen eeuw. Door de publicatie van de 'Oprechte vertellingen van een pelgrim' en vanwege de opbloeiende studie van de spiritualiteit, raakte het hesychasme in het Westen bekend en werd het hier zeer snel populair. Het Jezus-gebed werd en wordt nu op grotere schaal beoefend dan ooit tevoren, en juist ook door 'leken'.17 Oosterse immigranten in het Westen droegen hiertoe bij door hun enthousiaste pleidooien voor het Jezus-gebed. Maar zij zijn wel verdeeld in twee groepen: zij die dit gebed zien als één onlosmakelijk geheel tezamen met de lichamelijke methode (Hausherr noemt A. Bloom als voorbeeld), en zij die juist abstractie maken van het lichamelijke deel van de methode, maar het 'wezen' van het Jezus-gebed willen bewaren. Als voorbeeld van deze laatste categorie noemt Hausherr de anonieme 'monnik van een oosterse kerk', auteur van het werkje 'Jezusgebed'.

Van je woestijn ben je zélf oase.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.