.

Gebed > Over gebed > Vormen > Hesychasme > Geschiedenis

Geschiedenis van het hesychasme (8)

De vijfde fase begint eind 18e eeuw, wanneer in reactie op de Verlichting de Philocalia gepubliceerd wordt. Voorheen was de hesychastische gebedsmethode op Athos langzamerhand in vergetelheid geraakt. De publicatie van de Philocalia leidde een renaissance van deze spiritualiteit in. Met de vertaling ervan in de slavische en russische taal zou het hesychasme een zegetocht over de hele Balkan en naar Rusland maken. Maar ook nu, net als in de voorgaande fase, bleef deze spiritualiteit beperkt tot de monastieke centra.

Als je het spirituele pad op wilt, kies dan één weg, en hou vol op die weg!
- Chögyam Trungpa -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.