.

Gebed > Over gebed > Vormen > Hesychasme > Geschiedenis

Geschiedenis van het hesychasme (1)

Geschiedenis van het hesychasme

Dit is de tekst van een werkstuk dat ik ooit - rond 1991 - heb gemaakt in het kader van het vak 'Oosters christendom'.

1. Een definitie

Voordat ik inga op geschiedenis en kenmerken van het hesychasme, lijkt het me goed een definitie te geven van wat er met deze term bedoeld wordt. In de rest van mijn verhaal zal deze definitie dan wel steeds meer contouren krijgen. Ik combineer in mijn definitie de omschrijving die twee auteurs van het hesychasme geven, omdat die elkaar m.i. goed aanvullen.

Met hesychasme wordt in de Byzantijnse traditie een spiritualiteits-systeem bedoeld dat als uitgangspunt de voortreffelijkheid, zelfs noodzakelijkheid van de 'hesychia' heeft.1 Men wijdt zich hierin volledig toe aan het streven naar het pure schouwen van en de vereniging met God.2

Natuurlijk roept deze definitie onmiddelijk nieuwe vragen op, want wat betekenen 'hesychia' en 'puur schouwen van God' eigenlijk? Omdat het hierbij om fundamentele kenmerken van het hesychasme gaat, zal ik nu aanstonds op deze vragen ingaan.

Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken.
- Burkle -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.