.

Gebed > Over gebed > Vormen > Hesychasme > Geschiedenis

Geschiedenis van het hesychasme (3)

2.1 Geschiedenis van het hesychasme in hoofdlijnen

Meestal denkt men bij het woord hesychasme aan een gebedsmethode die in de 14e eeuw op de berg Athos werd ontwikkeld, maar dit is een misvatting. Er is al vanaf het allereerste begin van het christelijke monnikendom (eind 3e eeuw) sprake van een hesychastische tendens. De geschiedenis van dit hesychasme laat zich in vijf grote periodes opdelen.4b Deze geschiedenis is nauw verbonden met die van het Jezus-gebed. K. Ware [zie elders op deze pagina voor meer informatie] geeft de volgende kenmerken van de spiritualiteit rondom het Jezus-gebed:6

  • Devotie voor de heilige Naam van Jezus, die als een semi-sacramentele bron van kracht en genade wordt gevoeld.
  • Smeken om de Goddelijke genade, vergezeld van een levendig besef van berouw en verdriet (penthos).
  • De discipline van het veelvuldig herhalen ervan.
  • De queeste naar innerlijke stilte of rust (hesychia), d.w.z. een beeldeloos en non-discursief gebed.

Het 'jij' komt mij tegen uit genade; door zoeken wordt het niet gevonden.
- Henri Le Saux -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.