.

Gebed > Over gebed > Vormen > Hesychasme > Geschiedenis

Geschiedenis van het hesychasme (11)

De formule zoals we die nu kennen is voor het eerst te vinden bij een egyptische abt, Philemon. Mij werd uit de literatuur niet duidelijk wanneer hij precies leefde. Ware stelt dat hij waarschijnlijk in de 6e eeuw leefde, maar misschien ook wel één of twee eeuwen later.21 Maar Spidlík schrijft dat deze abt, die niet terug te vinden is in de kronieken van de woestijnvaders, geleefd moet hebben ergens vóór de 12e eeuw. Voorts bestaat er een geschrift uit de 12e of 13e eeuw van een byzantijnse monnik, waarin de 'catanyctische' en 'auxiliatrische' formule nog naast elkaar voorkomen.22 Het lijkt er dus op dat de combinatie van deze twee varianten in de hedendaagse formule pas rond ong. de 12e eeuw tot stand kwam. In ieder geval vinden we dat gecombineerde gebed bij de hesychasten van de 14e eeuw op de berg Athos.23

Hausherr stelt in zijn artikel 'Note sur l'inventeur...' uit 193024 dat twee basisteksten uit de 14e eeuw - 'Méthodos tès hieras prosogès kai proseugès'25, en 'Peri fulakès kardias', waarvan de eerste tekst aan Symeon de Nieuwe Theoloog werd toegeschreven - oorspronkelijk samen één document vormden, waarvan Nicephorus de auteur was. Ook Spidlík houdt het voor mogelijk dat Pseudo-Symeon en Nicephorus in feite één en dezelfde persoon zijn.26 Kenmerken van de daarin beschreven methode zijn o.a.27:

men zoekt met de geest de plaats van het hart. Het hart werd gezien als bron van leven en warmte, en als geestelijk orgaan. Men probeert het verstand met de adem in het hart te laten afdalen, zodat deze twee verenigd kunnen worden. Onderwijl wordt voortdurend het Jezus-gebed opgezegd, op het ritme van de adem.door deze weg kan men komen tot het schouwen van het licht van de Transfiguratie van Jezus, dat de apostelen op de berg Tabor hadden aanschouwd.

Beter thuis vriendelijk zijn dan op een afstand wierook branden.
- auteur onbekend -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.