.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (9)

Het innerlijk heiligdom

In "A Testament of Devotion", Harper and Brothers, New York, London 1941, p.34-35.

De praktijk komt in religie op de eerste plaats, niet theorie en dogma. En christelijke praktijk is niet volledig uitgeput met uiterlijke daden. Een practiserend christen moet boven alles iemand zijn die de voortdurende terugkeer van de ziel naar het innerlijke heiligdom beoefent, die de wereld in het Licht daarvan zet en [vandaar uit] op nieuwe wijze beoordeelt, iemand die Licht brengt in de wereld met al haar onrust en haar wisselvalligheden en haar herschept.

- R. Thomas Kelly -

Met geluk is het net als met gezondheid; als je er niets van merkt, betekent dit dat het er is.
- Iwan Toergenjew -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.