.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (13)

Realisatie

"Wat bracht de verlichting jou?"
   "Vreugde."
   "En wat is vreugde?"
   "Het realiseren dat, wanneer je alles verloren hebt, je enkel gereedschap verloren hebt."

- Anthony de Mello -

Brokstukje

God wordt niet gevonden in de ziel door er iets aan toe te voegen, maar door een proces van vermindering.

Meister Eckhart

Le coeur connait les raisons, qui la raison ne connait pas: Het hart kent redenen, die de rede niet kent.
- Martin Luther King jr. -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.