.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Divers

Spirituele bezinningsteksten (25)

Hoe de bijbel lezen?

Deze tekst is genomen uit een langere tekst in: Avondboek. Teksten om bij stil te staan, verzameld door Gabriël Smit, Baarn 19782; dit Avondboek is overigens een heel aardige bundeling van bezinnende teksten.

Doe er niet in de eerste plaats moeite voor om de woorden van de Heilige Schrift in uw geheugen te prenten, maar probeer vooral hun betekenis en kracht op te nemen in uw hart. Vaak kunt ge de woorden vergeten en hun kracht toch in uw hart bewaren, en wie soms de minste Schriftwoorden in zijn geheugen en zijn mond heeft, heeft vaak het meest van hun zin en geest in zijn hart. Men moet allereerst aandacht hebben voor het licht en de wijding, die zich bij het horen of lezen van de Schrift in ons binnenste openen, - dat vooral moet men bewaren. Dat is de voedzaamheid en de kracht van het brood: het woord dat rechtstreeks komt uit Gods mond en waarvan men waarlijk leven kan, - niet van de oppervlakkige klanken of lege beelden in uw hersens.

- Gerhard Tersteegen (1697 - 1769) -

....niet het antwoord vinden, maar het zoeken maakt ons rijk.
- auteur onbekend -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.