.

Meditatie > Boeddhisme > Plaatjes van de os > De Plaatjes

De plaatjes van de os (6)

os6.gif (8466 bytes)

VI Naar huis op de rug van de os

De herder keert terug naar huis op de rug van de os, gelaten en vrij.
In de uitgestrekte avondnevel klinkt wijd en zijd het geluid van zijn fluit.
Maat na maat en couplet na couplet klinkt de grenzenloze stemming van de herder.
Luistert iemand naar dit geluid, dan hoeft hij niet meer te raden hoe het de herder te moede is.

- meester Kakuan -

De strijd is reeds voorbij. Ook winst en verlies zijn zonder betekenis geworden. De herder zingt een landelijk houthakkerslied en speelt op zijn fluit de simpele melodie van dorpsknapen. Hij zit op de rug van de os en blikt in de blauwe hemel. Spreekt iemand hem aan, dan draait hij zich niet om. Trekt iemand hem aan de arm, dan wil hij niet stoppen.

- Chi-Yuan (leerling van meester Kakuan) -

Vooruitwijzend naar de waterkering waarlangs zijn huis gelegen is,
Duikt hij plotseling op uit mist en nevel, spelend op zijn fluit.
Opeens verandert de melodie in een thuiskeerlied.
Zelfs de meesterwerken van Bai-ya vallen in het niet bij dit lied.

- een Zenmeester -

Omgekeerd op de rug van de os zittend, keert hij met vrolijk hart terug naar huis.
Met bamboe-hoed en in een kleed van stro reist hij voorbij in de avondnevel.
Stap voor stap. De koele wind waait zacht en mild.
De os werpt geen blik op het oninteressante gras.

- een Zenmeester -

Soms gaan mijn gedachten even uiteen - en laten een inval door - zoals wolken een lichtstraal.
- Carla Pols -

Chödrön, Pema: Gerust in onzekerheid
108 Spirituele leringen
Cover van Gerust in onzekerheidDit is één van de mooiste en meest inspirerende boeken die ik ooit gelezen heb. In 108 hoofdstukjes - die meestal niet meer dan 2 à 3
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.