.

Mystiek > Over mystiek > Geschiedenis > Christelijk > Deel I: Werkelijkheid

Deel I: De werkelijkheid der mystiek (1)

De werkelijkheid der mystiek

I Het punt van vertrek

Door de beperkingen van onze zintuigen is onze waarneming van de werkelijkheid maar beperkt. Toch zijn er altijd mensen geweest die met de evidenties van wat gewoonlijk ervaring heet niet tevreden waren en naar de achterliggende Realiteit zochten, de mystici.

Er zijn verschillende verklaringen van onze waarneming van de werkelijkheid:

  • Naturalisme neemt aan dat wat wij waarnemen de hele werkelijkheid ís. Maar deze theorie kan niet het onuitblusbare instinct van een nog ongekende Eenheid achter de conventionele werkelijkheid verklaren.
  • Het idealisme komt al meer in die richting; het gaat niet uit van de zintuigelijke indrukken, maar van het denken van de mens als een (onvolmaakt) bevatten van de alomvattende Idee die de werkelijkheid doortrekt. Maar deze theorie geeft niet aan hoe wij in contact met die Idee kunnen komen, het blijft enkel een speculatieve oefening die het leven van de mens niet verandert.
  • Het filosofisch scepticisme verwerpt beide voorgaande theorieën. De enige zekerheid van de mens is zijn bewustzijn, maar hij kan niet zeggen of dit een adequate weerspiegeling is van dingen buiten de cirkel van zijn bewustzijn, of zij bestaan of niet. Geen van de voorgaande drie theorieën kan bevredigen t.a.v. het mystieke Instinct. Mystici zijn het bewijs dat er nog een andere vorm van waarnemen/kennis mogelijk is, die de grenzen die deze theorieën stellen overstijgt.

Op de weggekwijnde boom: een bloem bloeit.
- zenmeester Rinzai -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.