.

Mystiek > Over mystiek > Geschiedenis > Christelijk > Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Spirituele ervaringen van de mens wijzen op een gematigd dualisme: hij wordt daarin het Absolute en het contingente gewaar, Zijn en Worden, gelijktijdigheid en opeenvolging. Verder wijzen deze ervaringen op een natuurlijk en een transcendentaal zelf (het vonkje). Definitie van mystiek:

Mystiek is de uitdrukking van de ingeboren tendens van de menselijke geest naar complete harmonie met de transcendentale orde toe, hoe deze orde theologisch ook opgevat mag worden. Deze tendentie neemt in grote mystici geleidelijk aan het hele bewustzijn in beslag. Beslissend is verder nog dat het hierbij gaat om een levend proces, en niet om intellectuele speculatie. Het mystieke bewustzijn is de hoogste vorm van ontwikkeling van het menselijk bewustzijn.

We verlaten de Weg geen moment. Wat we kunnen verlaten, is niet de Weg.
- auteur onbekend -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.