.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (38)

Vernietig niet door drugs - genees door hulp

Velava /
11 mei 2001, 20:20
Toelichting afzender:
Swami Premananda is een heilige die leeft in Zuid-India. Overal ter wereld zijn Premananda jongerengroepen opgericht. Iedere maand stuurt Swami hen een brief.

Eerder dit jaar maakte Ik de opmerking dat de Premananda Jeugd zou moeten gerund worden door de Jeugd. Dus is het vanzelfsprekend dat deze jongeren eerst zouden moeten nagaan of er andere jonge mensen zijn die hun hulp nodig hebben. Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen zien hoe te helpen. Eerst moeten we uitzoeken wat de jongeren schade toebrengt in de wereld van vandaag. We moeten niet heel ver zoeken om zoveel negatieve invloeden en happenings te zien rond jonge mensen. Deze maand vroeg Velava, Internationale Jeugd Coördinator mij om jullie te schrijven over de effecten van drugs op een jongere en hoe mensen kunnen geholpen worden die met drugs te maken hebben.

Zoals je weet wordt dit een steeds groeiend probleem voor jullie jongeren die meer en meer blootgesteld worden aan drugmisbruik. Het hoofdprobleem ligt diep in het innerlijk van ieder mens. Op een of ander moment wordt iedereen een slaaf - sommigen zijn verslaafd aan drank, sommigen aan sigaretten, sommigen aan seks, sommigen aan geld en sommigen aan de meeste van deze! Vandaag willen we erover praten en iets doen voor die kinderen die aan drugs verslaafd zijn of die het misschien kunnen worden in de toekomst.

Waarom grijpen jongeren naar drugs om hen gelukkig te maken? Omdat ze in hun hart weten dat deze moderne kunstmatige wereld van prikkelende beelden, geluiden en sensueel genot eigenlijk leeg is. Leeg aan oprechtheid, sympathie, eerlijkheid, liefde en mededogen. Dit zijn hogere kwaliteiten die ingeboren zijn in mensen en die onderdrukt en verwaarloosd worden in de wereld van vandaag. Bovendien kunnen kinderen zich, om verschillende redenen, onder druk voelen van ouders of andere gezaghebbenden en hun toevlucht nemen tot drugs, die deze dagen gemakkelijk te krijgen zijn. Zij krijgen misschien niet de steun, de aandacht en de liefde die zij thuis nodig hebben, omdat hun ouders het te druk hebben met hun werk. Dit begint bij jonge leeftijd wanneer de moeder uit werken gaat en kleine kinderen alleen of bij een betaalde kinderoppas achterlaat. Al op jonge leeftijd voelen ze zich afgewezen en dus grijpen ze naar andere middelen om zich gelukkig te voelen. Zo geraken ze bij andere jongeren die drugs nemen.

Drugs wekken innerlijke sensaties op en gevoelens van groot geluk en opwinding. De illusies die men kan ervaren en zien onder invloed van drugs, geven een tijdelijke, gelukkige gemoedstoestand. Het lijkt een snelle weg naar de gelukzaligheid. Maar dat is alles. Het is een snelle weg naar kort-termijn geluk en ook naar zelfvernietiging, ellende en lijden voor de druggebruiker en degenen die naast hem staan. Het verlangen naar drugs kan jongeren, om aan hun verslaving te voldoen, ertoe aanzetten misdaden te plegen.

Ik werd heel droevig bij het lezen van Velava's brief. Het drugmisbruik in scholen neemt zelfs toe. Het is belangrijk dat we ons best doen om jonge mensen, die ernstig aangetast zijn door drugs, te helpen. Als je praat met iemand die drugs gebruikt, wat kan je zeggen dat hem zal helpen? Voor je beslist dat je echt druggebruikers wil helpen, moet je in je hart en je geest vastbesloten zijn dat je uiterst geduldig, verdraagzaam en liefdevol zal zijn. Je zou nooit moeten kwaad worden tegen zulke mensen en niet moeten preken tegen hen of ze in enige richting dwingen. Maar je kan ze met zachtheid, mededogen en devotie spreken over mijn boodschap, zelfs als ze werkelijk kwaad worden tegen jou of gewelddadig.

Het is goed dat de verschillende jeugdgroepen samen komen en overleggen hoe ze als groep, jongeren die drugs nemen, zouden kunnen helpen. Erover praten is niet genoeg. Maar praktisch gezien, wat kan je doen?

Hoe zou je moeten praten tegen deze kinderen? Ik zal je vertellen wat ik zou zeggen. "Ik versta je gevoelens. Soms voel je je misschien verloren en alleen. Je moet je zo niet voelen. Weet je dat er iemand is die echt om je geeft en met wie je onmiddellijk contact kan hebben, waar je ook bent of wie je ook bent. Wie is dat? Wel, eigenlijk ben ik dat !"

Veel van jullie zeggen dat je niet in God gelooft. Dat komt omdat je niet weet hoe je God kan bereiken. Maar in feite ben je de hele tijd aan het proberen om met God in contact te komen. Soms doe je dit door drugs te nemen en je denkt dat je je zeer goed voelt. Geloof me, het is slechts tijdelijk. De schade die je aan jezelf en je bestaan toebrengt, kunnen blijvend zijn. Neem een ogenblik en denk er echt ernstig over na ...

Ik denk dat je misschien zal denken, hé, wie is hij die mij over drugs vertelt en wat weet hij ervan? Wel, de jongen mensen die mij vertegenwoordigen kunnen je iets over mij vertellen. Ik zit op dit ogenblik in de gevangenis. Ik ben veroordeeld voor een lange periode, alhoewel ik onschuldig ben. Ik ben iemand die in zijn leven, op vele manieren, duizenden anderen geholpen heeft. In het verleden heb ik veel mensen met drugproblemen geholpen, en nu is geen uitzondering. Juist hier in de gevangenis zitten veel druggebruikers. Ik luister naar hen allemaal en ik heb al hun levensverhalen gehoord. Ik versta waarom mensen naar drugs grijpen en ik weet hoe ze van drugs af te helpen en een beter en gelukkiger en nuttiger manier van leven te vinden.

Ten eerste, zit in stilte voor enkele ogenblikken en vergeet even de wereld met al haar tijdelijke genoegens en denk over JOU. Je bent heel kostbaar. Je bent een menselijk wezen. Je hebt echt een geluk dat je dit leven hebt. Wil je het verspillen of wil je gelukkig zijn? Het is moeilijk voor jou om dit nu en in een paar minuten te begrijpen, maar het is werkelijk kostbaar en zeldzaam om een menselijk lichaam en een kans op leven te verwerven. Ik wil dat je denkt over hoe je je lichaam kan gebruiken om gelukkig te zijn op een eenvoudige, eerlijke en goede manier. Weid niet uit over al je problemen en moeilijkheden en loop niet weg om dan gauw enkele pillen te slikken. Dat zal nooit je problemen oplossen of je geven wat je echt nodig hebt.

Drugs vernietigen je geest. Wat iemand anders je ook zegt, dit is de waarheid. Drugs vernietigen je lichaam. Drugs vernietigen je leven. Drugs nemen je weg van jezelf. Ze maken dat je JOU vergeet! Maar kan je voortdurend weglopen van jezelf door je te verschuilen achter de roes van deze gevaarlijke en negatieve chemische producten? Wil je werkelijk jezelf vernietigen of zou je graag een andere, betere weg nemen waar je jezelf kan herontdekken en de ware liefde, vreugde en super-energie ontdekken in je eigen hart en geest?

Ik weet uit eigen ondervinding dat er een grote bron van energie diep binnen in iedereen aanwezig is. Het wacht op ons om het te ervaren. Het is de energie van dat wat ons leven geeft en die dit ganse Universum motiveert. In vergelijking met deze wonderbaarlijke kracht, zijn drugs niets. Deze kracht is groot en goed. Veel mensen van alle landen en religies (en mensen die niets over religie afwisten) hebben vanaf het begin der tijden gebruik gemaakt van deze energie en verstonden de betekenis van het leven. Door in contact te komen met deze energie hebben zij het grootste geluk en de diepste bevrediging ervaren. Jullie, die met drugs spelen of verslaafd zijn aan drugs, zijn werkelijk op zoek naar deze energie, die je vreugdevol maakt en die je in staat stelt om de reden van je leven en alle levens te verstaan. Vergeleken bij deze geweldige liefdesenergie zijn drugs van geen betekenis in deze wereld.

Ik weet hoe je deze grote kracht kan bereiken. Ik ben er altijd mee in contact. Ik kan het je tonen. Het is geen snelle methode en het geeft geen onmiddellijke effecten zoals drugs. Maar als jij er begint naar toe te gaan, zal deze hoogste energie naar je toekomen en je geest vrede brengen. Bovendien is deze energie je geboorterecht, je eigen waarheid, zij is van ware liefde gemaakt en zij is een natuurlijk deel van jou. Drugs, gemaakt van negativiteit, zijn je vijanden, ze zijn er om het materialisme te propageren en om de goede en ware maatschappij te vernietigen. Ze zijn vals en kwetsend. Ze zijn gevaarlijk.

Keer niet naar buiten voor drugs, keer naar binnen voor liefde. Dit is mijn boodschap voor jullie. Ik kan je niet in een minuut uitleggen hoe ik je kan helpen. Dat is de taak van mijn boodschappers. Als je moeilijkheden hebt of als je leven een puinhoop lijkt - denk gewoon aan mij. Denk aan mijn naam of zie mijn gezicht. Zoek een stil plaatsje, zit rustig en sluit je ogen. Ik zal weten dat je aan mij denkt en ik zal je ware energie sturen (geen drug energie!). Denk nooit dat je alleen bent. Ik ben er altijd voor jou en ik zal je nooit teleurstellen of je weg sturen. Voor mij zijn jullie allen mijn kinderen. Het doet er niet toe hoe dikwijls je struikelt en valt, ik ben klaar om je terug op te pakken. Ik wil niet dat mijn kinderen het slachtoffer worden van gevaarlijke drugs.

Keer niet naar buiten voor drugs, keer naar binnen voor liefde.

Met veel liefde en begrip,

- Swami Premananda -

Tekst uit 'Een cirkel van liefde'

Bert /
1 apr 2001, 20:57
Toelichting afzender:
Deze tekst heeft heel veel voor me betekend in de afgelopen jaren. Door hem op deze wijze door te geven hoop ik dat anderen er ook iets mee kunnen.

Als mijn jarenlange ervaring in mijn werk me iets heeft bijgebracht, dan is het juist de ontdekking dat ontzettend veel mensen bijna gek worden van angst, enkel bij de gedachte aan woorden als "loslaten" of "verandering". Hoe ziek of ongelukkig ze zich ook voelen, hoe vernederd of gekwetst, het oude is gekend. En dus op een manier veilig.

Een schijnveiligheid weliswaar, maar die leugen nemen ze er graag bij. Letterlijk alles willen ze erbij nemen, als de dreiging voor verandering maar wijkt! Liever klampen ze vast aan hun pijn en hun verdiet, armoe en eenzaamheid. Paradoxaal genoeg is immers wie vasthoudt aan bezit juist het armst. En wie zich vastklampt aan de ander vaak het meest eenzaam. En [AP: dus/daarom/zo?] betekent rijkdom niet altijd rijk, en relatie niet altijd samen.

De strijd om het behoud van wat dan ook is daarom altijd een volkomen vruchteloze strijd. Want het gevecht om iets wat niet van jou is, verlies je altijd. Terwijl wat echt bij je hoort, geen strijd behoeft. Eenvoudiger kan haast niet.

De angst om het verlies is een totaal nutteloze angst. En elke behandeling ter bescherming in die richting hopeloos overbodig.

Leven is nooit statisch, maar een voortdurende beweging van veel en weinig, van blijheid en pijn, van geboorte en dood, van samen en alleen en dan misschien weer samen... En dus is echt Leven, in al zijn dynamische verscheidenheid, synoniem voor Verandering. Zo wil het de wet van de TAO.

- Rosa Wouters -

Vasten

Lieve Van Dyck
27 mrt 2001, 22:06
Toelichting afzender:
Deze tekst heb ik gekozen als "opener" voor onze school-paaskrant.

De weg van
veel naar weinig,
van alles naar iets,
van rijkelijk naar sober
duurt vele dagen.

Pas als je voelt dat je
deze weg niet alleen moet gaan
en voelt dat ook God
met je meegaat,
kan je dag na dag
hierin verder gaan
en durf je erop vertrouwen
dat deze weg
ook na 40 dagen
jouw levensweg mag zijn.

- Antoon Vandeputte -

Denken: het spreken van de ziel met zichzelf.
- Plato -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.