.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (22)

Ontmoeten

Clara Ganzevles
17 mei 2003, 05:36
Toelichting afzender:
Uit ???

Ontmoeten

Ontmoeten is
de stap durven zetten,
je ware gezicht durven tonen,
je vrees en onzekerheid
opzij schuiven
en je vertrouwen aan iemand schenken.
Weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet
veel vragen stellen
aandringen of uitpluizen
beslag leggen
of veroordelen
Ontmoeten
is nooit

- Erik Stynen -

Leven

Frieda v.d Hoeven
1 mei 2003, 09:42

Ik geloof dat het de mens is als met de natuur,
Op en af, lente en herfst, eb en vloed.

Als je nooit verdriet hebt gekend,
Zul je nooit diepe vreugde kennen.

Zonder vallen en in de put zitten,
Geen opstaan en verrijzen.

Accepteer en aanvaard deze weg te gaan,
Om alles z'n diepste zin te geven.

Als het anders bedoeld zou zijn,
Was het wel anders geweest.

- P. Bosmans en L.H. van der hoeven -

Aards of spiritueel?

Ferdinand Bol
OneLife-TopLife
22 apr 2003, 05:02

Het Spirituele Pad aards? Het Spirituele Pad is het meest aardse pad dat je je maar bedenken kunt. Spiritueel zijn houdt in dat je heel bewust leeft, dat je achter de dingen kijkt, dat je weet dat je een deel van het grote geheel bent, dat je het innerlijke, de essentie van alles kunt zien in plaats van er buiten tegen aan te kijken. Het woord spiritualiteit komt van het Latijnse spiritus, dat levensadem betekent. De adem van het leven, de adem van dit leven, van jouw leven, van jouw leven hier op aarde! Het enige wat je overstijgt als je spiritueel leeft is de illusie, het egoïsme, het eigen ik!
Spiritueel leven betekent continu bewust zijn van wat er om je heen en door of in jezelf gebeurt. Telkens alert zijn, wakker zijn, de werkelijkheid zien, ervaren en accepteren. Wanneer je bewust leeft, spiritueel leeft, ben je continu met aardse zaken bezig. Het alert zijn houdt immers in dat je ziet wat er om je heen gebeurt en wat er door jou zelf gedaan wordt.
Begin de dag in rust en met rust! Het begint al 's morgens, je wordt wakker op een tijdstip dat je heel bewust hebt uitgekozen. Als je de wekker zet op een tijdstip dat je moet opstaan, omdat je anders te laat komt, ben je al niet meer spiritueel bezig. Je zet de wekker op een tijdstip dat jij wilt opstaan. Je hebt dit tijdstip uitgekozen omdat er dan tijd genoeg is om alles wat er op je pad komt te ervaren. Tijd om de dag rustig en heel bewust te beginnen. Tijd om wakker te worden, tijd om even voor jezelf te hebben. Het meest heerlijke is om de dag te beginnen als alles om je heen nog rustig is, geen gehaast, geen stress, even de tijd om echt wakker te worden.
Vervolgens ga je wellicht op pad, naar je werk of ergens anders naar toe. Doordat je helemaal wakker bent (en de tijd hebt) heb je aandacht voor alles en iedereen dat of die op je pad komt. Spiritueel leven is een zoektocht naar de zin van alles, naar de zin van je leven. En deze zoektocht begint meteen al 's morgens.
Waarom? Waarom? Waarom? Op het ogenblik is er de reclame van gezond vlees. Een klein meisje vraagt aan haar moeder: Waarom ...? De moeder geeft antwoord. Waarop het meisje weer vraagt: Waarom? Zo blijft het een poosje doorgaan. Telkens vraagt het meisje: Waarom? En de moeder geeft telkens uitgebreid antwoord. Het doet me denken aan mezelf. Als kind stelde ik ook telkens de vraag: "Waarom?" Ik deed dat zo veelvuldig dat men er soms gek van werd. Ik heb het vragen naar het "waarom" nimmer afgeleerd. Als mij iets niet duidelijk is vraag ik het aan de ander of aan mezelf.
Elke avond voordat ik slapen ga, doorloop ik de dag en, zoals het kleine meisje van de reclame zegt: "even checken", laat ik de dag als een film aan mij voorbij gaan. Ik kijk naar wat er die dag gebeurd is en welke rol ik daarin gespeeld heb. En vraag dan vele malen aan mezelf: "Waarom?" Niet dat ik daarop meteen een antwoord heb, maar door heel bewust het waarom te willen weten, blijft het in mijn brein. De dagen daarna of soms vele weken erna ontdek ik dan het waarom.
Leer van het doorgeven. Het meeste leert men van het doorgeven van kennis. Ik ontdekte dit op mijn dertiende. Mijn ouders hadden voor mij de alfa-kant gekozen. Meer om de reden dat dat een kortere studie was en men vroeger (in 1960) nog in de veronderstelling leefde dat als een meisje ging trouwen er toch geen loopbaan mogelijk was. Op het einde van het eerste jaar van de middelbare school bleef ik zitten. Mijn talen waren niet voldoende om naar de tweede te mogen. Omdat niemand begreep dat ik bleef zitten, mijn studieresultaten op de lagere school waren immers zeer goed, ging mijn moeder naar het Hoofd van de school. Wat daar gebeurde weet ik niet, maar toen mijn moeder thuiskwam zei ze: "Jij gaat niet meer naar die school!"
Al snel werd een andere middelbare school gevonden. Het Hoofd van mijn vroegere lagere school was daar net Hoofd geworden. In het gesprek met hem kwam naar voren dat het toch wel erg jammer was dat ik niet de beta-kant was opgegaan. Met tranen in de ogen smeekte ik hem om dat alsnog te mogen. Hij bezweek, ik mocht zelfs naar de tweede, als ik in de grote vakantie de wiskunde-vakken van het eerste jaar zou inhalen. Wat heb ik mijn best gedaan in die grote vakantie! Zelfs zo goed dat, nadat ik een maand in de tweede zat, andere kinderen bijles in wiskunde gaf. Toen ontdekte ik: daar leer ik het meeste van!
Wellicht wist ik al eerder dan mijn dertiende, dat als ik ergens niet goed in was of als ik iets niet onder de knie kon krijgen, ik er 'les' in moest geven. Oftewel het de ander uitleggen en dan naar mijn eigen woorden luisteren. Vanaf jongs af aan speelde ik schooltje, met de neefjes en nichtjes, met kinderen uit de buurt, met de poppen. Als ikzelf iets niet snapte probeerde ik het aan de ander uit te leggen. Eigenlijk legde ik het mezelf uit!
Bewust leven, spiritueel leven, het meest aardse wat er bestaat! Spiritueel leven betekent de gewone alledaagse dingen doen, maar dan heel bewust. Je ontdekt daardoor dat karweitjes die je niet lukken ook iets positiefs in zich hebben. Je ontdekt dat je heel vaak niet bewust bezig bent. Je ontdekt wat de ander werkelijk bedoelt, je leert achter de woorden te luisteren. Je ontdekt dat in alles een hiërarchie is. Niet alleen in je omgeving, maar ook in jezelf en in de meest simpele dingen. Je ontdekt dat je het meeste leert van je problemen. Van de dingen die goed zijn leer je bijna niets, je staat stil. Stilstaan is achteruit gaan, blijven steken op een punt zonder verder te groeien.
Hiërarchie maakt je gelukkig Hiërarchie kan je niet vermijden in het leven. Men roept tegenwoordig dat men weer terug wil naar de 'normen en waarden' van het leven. Oftewel dat men weer respect dient te hebben voor... Respect hebben houdt tegelijkertijd een hiërarchie in. Je hebt respect voor iemand of iets dat belangrijker is dan jijzelf. Spiritueel leven is in het belang van het grote geheel leven, oftewel: het belang van de ander gaat voor.
Je leeft het gelukkigst als je die hiërarchie in acht neemt. Iemand die als laatste in de 'kring' stapt - welke kring dat ook maar mag zijn, b.v. werk of familie of vrienden - dient zich bewust te zijn dat de anderen er al eerder waren. Dat zij reeds een kring vormden en tijd nodig hebben om je op te nemen in die gevormde kring. Het is net zoals je een steen in het water gooit. De roerige kringen zijn nog lang zichtbaar. Je gooit de steen in het water en onmiddellijk begint het water zich te roeren, het vormt nieuwe kringen, totdat de steen geaccepteerd is en dan wordt het weer rustig.
De meeste problemen op het werk komen voort uit het feit men zich gepasseerd voelt. Oftewel omdat degenen die na hen gekomen zijn menen net zoveel, of misschien zelfs nog wel meer, rechten te hebben dan degenen die er al langer zijn. Wil je ergens geaccepteerd worden, het maakt niet uit in welke kring (familie, werk, vereniging, vrienden), doe dan eerst een stapje terug, wacht af totdat men aan je aanwezigheid gewend is. Dan pas kun je eventuele veranderingen doorvoeren, dan pas kun je je eigen ideeNn spuien. Het voordeel daarvan is dat men hetgeen je wilt veranderen onmiddellijk accepteert. Je bent immers éééén van hen geworden! Deze weg is even lang als wanneer je meteen die veranderingen wilt doorvoeren. Bij het laatste duurt het aanvaardingsproces veel langer.
Spirituele mensen aan de top van het bedrijfsleven Spirituele mensen brengen bedrijven naar topprestaties, naar grote winsten. Ik heb met een paar topfiguren van het bedrijfsleven mogen werken, spreken, vergaderen. Zeer spirituele mensen, zoals bijvoorbeeld Paul Nouwen, vroeger directeur van de ANWB. Hij heeft de ANWB tot de grootste vereniging gemaakt. Of Jaap van Rijn, de vroegere voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nationale Nederlanden concern. Tijdens zijn bestuur is Nationale Nederlanden tot een machtig groot concern geworden!
Deze mensen en anderen zijn mijn grote voorbeeld. Jaap van Rijn, een zeer eenvoudig en aimabele man, had geen dure woorden, was geen bla-bla-figuur. Hij stelde belang in zijn mensen en liep daartoe vele malen door de verschillende afdelingen om te vragen hoe het met de mensen ging. Dus niet hoe ze hun werk deden, nee, hoe het met hen persoonlijk ging. Zijn chauffeur kon gewoon in de garage wachten, meneer Jaap van Rijn, liep de tien verdiepingen naar beneden en zocht de chauffeur in de garage op.
Hij vertelde mij dat dit verschillende redenen had. Op de eerste plaats kwam hij dan de mensen tegen die in het gebouw werkten en kon met hen even een woordje wisselen. Vervolgens vond hij het onzin dat iemand voor moest rijden, terwijl hij er zelf naar toe kon lopen. Hij sprak dan tegelijkertijd even met de andere chauffeurs. En vervolgens, zei hij, doe ik zo ook wat aan mijn conditie.
Vele keren heb ik gemerkt dat mensen die vele malen lager in rang waren dan de hogere bestuurders er een hogere air op na hielden. De mensen die eenvoudig zijn, belangstellend zijn in de mens (en daarna pas in hun product), die zich bewust zijn dat zij één van de anderen zijn, bereiken de beste resultaten bij hun medewerkers.
Spiritueel leven is het meest aardse dat er bestaat! Beseffen dat je één met het grote geheel bent, doet je tegelijkertijd beseffen dat je klein bent, nietig bent. Maar ook dat je een functie hebt in dit grote geheel. Ik vergelijk het met de radertjes van een ouderwetse klok. Er zitten zeer veel tanden aan de wieltjes, maar elke tand op het wiel heeft zijn functie. Zou één tand uitvallen, dan stopt de klok of de klok loopt niet meer regelmatig. Betekent dit dan dat je doodgaat het leven voor de anderen stopt? Nee, maar de anderen hebben wel tijd nodig om weer hun ritme te vinden en dat kan soms heel lang duren. Eén zijn met het grote geheel is één zijn met ons aardse bestaan. Bij alle dagelijkse dingen betrokken zijn, voorrang geven aan dat grote geheel en je eigen ik op de laatste plaats zetten.
Spiritueel leven is gelukkig zijn! Door spiritueel te leven begrijp je de dingen die op je pad komen, begrijp je de ander, heb je begrip voor jezelf. Begrip hebben is grip hebben op. Oftewel je doorziet het waarom en hoe. Vage dingen, die je niet begrijpt maken je onzeker, maken je ongelukkig. Door heel bewust te leven bereik je een staat van gelukkig zijn, die zelfs als er nare dingen in je leven gebeuren niet weggaat! Spiritueel leven betekent dat je ziet hoe je verandering kunt aanbrengen, wanneer de situatie je niet gelukkig maakt. Je leeft vanuit jouw eigen vrije wil, niet vanuit een oerdrift, niet vanuit een impuls. Mocht de impuls er zijn, dan ben je je bewust dat je daar naar handelt. Zolang je niet weet waarom (of zelfs dat) je zo gehandeld hebt, leef je niet bewust, leef je niet spiritueel!
Een gebeurtenis kan mij verdriet doen, veel verdriet zelfs, maar het maakt mij niet ongelukkig. Tegelijkertijd dat het gebeurt ben ik me bewust dat het hoe en waarom ook een positieve kant heeft. Niets kan nog zo negatief zijn of er zit ook een positieve kant aan. Ik kan, als er iets dramatisch, traumatisch, vervelends, etc., gebeurt kiezen om alleen maar het negatieve te zien of ik kan kiezen het positieve te zien en daarnaar gaan leven. Voor het laatste kies ik en vandaar het gelukkig zijn!
Leef spiritueel, dan ben je gelukkig!

Groeten, Daisha

- Daisha Bol -

En tóch is het de weg vol struikelstenen - die leidt van opstandigheid naar opstanding.
- Carla Pols -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.