.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (25)

Kya Milo
29 jan 2003, 19:02
Toelichting afzender:
Out of the ashes of true despair rise the shoots for deeper understanding.

If I knew the meaning of Life, my life would have no meaning.

De lijdende wereld

een broeder onder broeders en zusters
29 jan 2003, 00:19
Toelichting afzender:
De tijd is nu, schroom niet. Een in allen, allen in Een.

We leven in een wereld die ernstig ziek is, en met de dag zieker lijkt te worden. Wat voor debat of discussie we daar ook over voeren, en wat voor oordeel of mening we daar ook op los laten, dit feit blijft voortbestaan, zolang we ons vertrouwen blijven vestigen op de huidige politieke en economische systemen en structuren, zullen we alles verliezen wat ons dierbaar is, we vernietigen het vitaal belangrijke milieu, om aan de eisen van de economie te kunnen voldoen. Dat de wereld ziek is, hoeft niet te betekenen dat zij ongeneeslijk ziek is, maar de tijd dringt nietwaar?

Lovis van den Boom
28 dec 2002, 17:18

Ik wil je graag deelgenoot maken van paragraaf V van "De theologica mystica" van Dionysius. Het is genomen uit: "Pseudo-Dionysius de Aeropagiet, over mystieke theologie; vertaling, essay en nawoord" van Ben Schomakers, Damon, 2002.

V.

"En wanneer we dan verder stijgen, spreken we uit dat zij (de oorzaak van alles, die boven alles is (uit: IV)) niet ziel is en niet geest, en zij niet voorstelling, of mening of woorden of begrip heeft, en zij ook niet woorden is en niet begrip, en zich niet laat uitspreken en niet laat denken; en zij niet aantal is en niet ordening, en niet grootte en niet kleinheid en niet gelijkheid en niet ongelijkheid, niet gelijkendheid en niet ongelijkendheid; dat zij niet stilstaat en niet beweegt en niet rust viert; en ook dat zij niet vermogen heeft en niet vermogen is en niet licht; dat zij niet leeft en niet leven is; en zij ook niet zijndheid is en niet eeuwigheid en niet tijd; en dat er ook geen begrippelijke aanraking van haar is en geen kennis, en zij niet waarheid is en niet majesteit en niet wijsheid, en niet één en niet eenheid en niet godheid en niet Geest is, zoals wij die kennen, en ook niet zoonschap en niet vaderschap en niet iets anders dat wij of enig zijnde kent; en dat zij niet een niet zijnde is en niet een zijnde, en de zijnden haar niet kennen zoals zij is en zij niet de zijnden kent zoals de zijnden zijn, en er ook niet woorden van haar zijn en niet een naam en niet kennis; en zij niet donker is en ook niet licht en niet dwaling en niet waarheid; en dat er van haar helemaal geen bepaling is en niet een wegneming en wij, wanneer we bepalen en wegnemen wat haar toekomt, niet haar bepalen, en niet van haar wegnemen; want boven alle bepaling is de volmaakte en enige oorzaak van alles, en boven wegneming is het bovenuitgaan van dat wat zonder meer van alles bevrijd is en voorbij is aan het al." (Pagina 20 en 21).

Het illustreert de "via negationis". Je zult deze paragraaf hier en daar ongetwijfeld van harte bijlopen. Ik in elk geval wel.

Met vriend-elijke groet,

Lovis

- Pseudo-Dionysius -

Teveel analyse beschadigt de waarheid.
- Frank Herbert -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.