.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (31)

De hemelse aarde

A.W. Ferment
15 jul 2002, 10:23

Zoals de zonsopgang zijn oranje rose stralen toont aan de wereld, zo zal ook de scheppende aard van de mensheid naar buiten stralen, naargelang men innerlijke evolutie doormaakt, bewustwordend van hun geestelijke natuur zal de wereld steeds meer schoonheid en kleur gaan uitstralen. Gestaag trekt de duistere mist der ilusie weg om plaats te maken voor het heldere licht der waarheid. Een geheel nieuwe toestand zal de aarde een nieuw gezicht geven. En de mensen zullen zich voor het eerst bewust worden van een hemel op aarde, men zal beseffen dat de aarde de hemel is, iets dat manifest gemaakt kan worden in dit aardse bestaan, iets dat geen begin nog einde kent. Zoals het lichaam met haar zintuigen, het lichaam is in de zintuigelijke wereld, zo is de Ziel het lichaam in de innerlijke wereld, het eerste is een afspiegeling van het tweede, uiteindelijk zullen de twee opgaan in een, als de ziel haar lichtstralen op het hart laat rusten, en als het oog tussen de twee geopend wordt, zal de mens inzien dat niets van buiten af verkregen hoeft te worden, ze zullen inzien dat de Bron in hen verblijft, zoals wij in de Bron verblijven. Zoals een kameel water opslaat in zijn rugbulten, zo zal de mens het water des levens in zichzelf opslaan, de waterdrager is onder ons, in ons, door ons, met ons en om ons heen. Zijn water zal het denken der wereld reinigen en aldoende de wereld genezen. En zoals kanalen en rivieren de wereld voorzien van water, zo zullen de mensen kanalen en rivieren worden van het water des levens.

- de innerlijke bron -

Reiniging

Marianne /
22 jun 2002, 23:56

De stem van mijn geweten
De stem van mijn plezier en smart
Doet oorverdovend galmend
zijn intrede in mijn hart

Mijn ogen gaan langzaam prikken
Tranen dringen zich op achter mijn ogen
Tranen van besef en geluk
Tranen van genezing en mededogen

Ik kan ze nu laten stromen
De dam is definitief kapot
Geen pogen meer tot tegenhouden
Ik draag ze op aan God

Auke van Gemert /
Max Prantl, schilder, dichter en mysticus
19 jun 2002, 22:39

Een pagina over deze 'vergeten' mysticus, omdat hij wezenlijke dingen te zeggen heeft – geestelijke dingen, die het spirituele leven van ons mensen rechtstreeks raken – waar mensen meer over zouden moeten nadenken. 'Verzet je tegen angst en haat', eigen geestelijke verantwoordelijkheid, ontwaken tot Eeuwige Zon: begrippen die bij deze 'man zonder angst' een wezenlijke en niet vrijblijvende inhoud hebben.

In het leven gaat het erom te zoeken naar redenen om te hopen, liever dan naar redenen om zich zorgen te maken.
- woestijnvaderspreuk -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.