.

Gebed > Gebeden

Gebeden (3)

O Jezus, uw gedachtenis

Een ontroerend en mystiek getint gebed, gevonden in "In gebed. Een oecumenisch gebedenboek", Turnhout/Boxtel 1988, p.355-7.

O Jezus, uw gedachtenis
vervult het hart met lafenis
maar honingzoete zaligheid
is pas uw tegenwoordigheid.

Er is geen liefelijker lied
en in het oor zo'n zoetheid niet,
en geen gedachte ooit zo schoon
als Jezus is, Gods lieve Zoon.

O hoop voor wie zich tot U keert,
o trouw voor wie naar U begeert,
Gij die al wie U zoekt bemint,
wat zijt Gij wel voor wie U vindt.

O Jezus in het hart een zon,
een strelend licht, een zoete bron,
die alle vreugd te boven gaat
en alles waar het hart op staat.

Geen taal weet daar voldoende van,
geen pen die dat beschrijven kan.
Wie in 't geloof is ingeleid,
die weet van Jezus' innigheid.

U zoek ik in het nacht'lijk zwart,
U in de kamer van mijn hart,
in druk bedrijf en zeer alleen,
steeds trekt mijn liefde naar U heen.

Ja, ik daal met Maria af
tot in de schemer van het graf,
en zoek met brandend hart de Heer,
met hart en ziel, ik zoek Hem zeer.

Terwijl Hij bij zijn Vader woont
en in het Rijk der Heem'len troont,
mijn hart is al bij mij vandaan,
is Jezus achterna gegaan.

Omdat elk hart nu voor Hem zingt,
laat Hij met lied'ren zijn omringd,
totdat wij zijn rondom Hem heen
in 't hemels licht voor eeuwig één.

- Engelse Cisterciënsermonnik (12de eeuw) -

Misschien ben je al zover dat je niet meer weet waar je Het zoeken moet? Dan komt Het van Zelf.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.