.

Gebed > Gebeden

Gebeden (10)

Troost

Uit Gebedenboekje, p.8.

Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om. U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen. U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen en van mijn tranen. Laat die gedachte mijn troost zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw wonderen. Denken of weten helpt mij geen stap verder. Uw geheimen zijn ondoorgrondelijk maar uw liefde is helder als water.

- Toon Hermans -

Er bestaan geen afkortingen/sluipwegen naar welke plaats dan ook die de moeite van het gaan waard zijn.
- Frère Roger -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.