.

Gebed > Gebeden

Gebeden (21)

Heer, ik onderzoek mijzelf ten overstaan van Jou

Vertaald uit: 'Wie wir beten können', Stuttgart/Berlijn 19713, p.35. Naast deze vertaling door mij kun je ook nog een Nederlandstalige variant vinden in J. Zink, 'Het nieuwe woord. Hoe wij kunnen bidden', uitg. Ambo, Baarn z.j., p.25. Vreemd genoeg wordt in dat boek het bovenstaande gebed aan Thomas Merton toegeschreven!

Heer, ik onderzoek mijzelf ten overstaan van Jou.
Ik onderzoek, wat klein is en wat groot.
Wat is er belangrijk aan datgene wat ik denk?
Aan mijn zorgen, mijn angst en mijn hoop?
Wat daarvan is nodig? Wat overbodig?
Wat is vruchtbaar? Wat onvruchtbaar?
Wat is waarachtig? Wat masker?
Sommige dingen blijken zó klein,
dat ik ze vergeten kan,
ofschoon ik ze voordien erg belangrijk vond.
Andere dingen blijken zó groot,
dat ik bereid zijn moet, veel te veranderen,
opdat ik ze verwerf.

Belangrijker dan mijn prestatie is mijn toevertrouwen.
Belangrijk is, dat ik doe,
wat Jij in mij doen wilt,
opdat ik diegene word,
die ik naar Jouw idee en wil ben.

- Jörg Zink -

Vloek: gebed van een atheïst.
- Shakespeare -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.