.

Gebed > Gebeden

Gebeden (2)

Avondgebed

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was.
Ik heb veel gedaan en veel nagelaten.
Ik heb veel geprobeerd en veel niet volbracht.
Ik heb gehandeld en beslist uit ongeloof
en ben de mensen veel liefde schuldig gebleven.

Ik wil allen die mij onrecht aangedaan hebben vergeven.
Ik wil vrij zijn van alle haat, alle afgunst
en alle verachting.
Vergeef ook mij mijn schulden.
Ik weet niet of deze dag vruchten heeft afgeworpen.
U alleen ziet dat.
U alleen kunt mijn moeite zegenen.

Heer, ik kan U niets anders geven
als dank voor deze dag
dan wat ik de komende dag uit uw hand aanneem.
Geef mij een nieuwe dag en verlaat mij niet.

Heer, ik dank U in dit avondlijk uur
dat U mij behoed hebt.
Behoed allen met wie ik vandaag in contact gekomen ben,
geef het licht van uw liefde aan allen die ik liefheb
en aan allen wier lasten ik dragen moet.

'Ik ga heen naar de Vader,' hebt U tot de uwen gezegd.
Ik vraag dat ik U mag volgen.
Ik ben de uwe in het licht van de dag en in het donker van de nacht,
tot U mij naar huis roept in uw vrede.
Moge ons avondgebed tot U opstijgen, Heer,
en uw ontferming over ons neerdalen.
Want van U is de dag en van U is de nacht.
Als het licht van de dag verdwijnt,
laat dan het licht van uw waarheid over ons stralen.
Geleid ons naar de rust van de nacht
en eenmaal naar de eeuwige voleinding
door onze Heer Jezus Christus.

- anoniem -

Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden.
- ben Cami -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.