.

Gebed > Gebeden

Gebeden (16)

Zeg niet

Onderstaande parafrase op het Onze Vader werd mij toegezonden door Kees van Veen. Hij schreef erbij: "Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands."

Zeg niet Vader
   als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
   als je opgesloten zit in je ego´sme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
   als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
   als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
   als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
   als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
   als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
   als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
   als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
   als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
   als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

- auteur onbekend -

Als in het biddend hart geen oprechtheid heerst, Dan krijgt het gebed het antwoord van geen antwoord.
- Goethe -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.