.

Gebed > Gebeden

Gebeden (17)

Morgengebed

Gevonden in A.F. Troost, Gaandeweg Hem tegemoet. Bijbels dagboek, Boekencentrum, Den Haag.

Heer onze God,
Gij hebt het licht uit het duister
doen voortkomen,
Gij hebt ons versterkt door de slaap
en ons doen ontwaken
om Uw goedheid te verheerlijken.
Maak ons tot kinderen van het licht
en van de dag
en deelgenoten aan de dingen die blijven.
Wees ons nabij
en allen die overal op deze wereld
Uw liefde en bijstand zoeken.
Geef ons allen in Uw barmhartigheid
dat wij veilig mogen zijn
in Uw hoede
en ook met vreugde Uw wondere en
grote Naam loven,
die van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest,
nu en immer en in alle tijden.
Amen

- een gebed uit de orthodoxe kerk -

Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: Een vlieger steigt pas op tegen de wind in, in plaats van met de wind mee.
- sir Rabindranath Tagore -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.