.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Citaten

Citaten (9)

Uw verlangen is uw gebed

Uit Homilieën bij de psalmen, 37,14. Geciteerd in: R. Demeyer e.a., 'Pelgrim naar de bronnen. Hoogtepunten uit de spiritualiteit', Tielt/Amsterdam 1976, p.166-7. Leest u naast onderstaande tekst ook eens de tekst van een mij onbekende auteur over de verborgen kamer van het innerlijk gebed.

Uw verlangen is uw gebed; indien u onophoudelijk verlangt, dan bidt u ook onophoudelijk. Niet voor niets heeft de apostel gezegd: "Bidt zonder ophouden" (1Thess. 5,17). Moeten wij nu altijd op de grond knielen, het lichaam uitgestrekt en de handen opgeheven, omdat hij ons zegt: "Bidt zonder ophouden"? Indien wij alleen dit bidden noemen, dan zie ik niet in dat wij het zonder ophouden kunnen verrichten. Maar er rust in de ziel een ander gebed, een inwendig gebed dat geen einde kent, namelijk het verlangen. Wat u ook doet, indien u de eeuwige sabbat verlangt, dan houdt u niet op te bidden. Uw voortdurend verlangen zal uw voortdurend geroep zijn. U zult tot verstomming vervallen, indien u uw liefde laat verminderen. Wie zijn degenen die verstomd worden? Zij van wie gezegd is: "Door de hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen" (Mt. 24,12).
   Het verkoelen van de liefde is de verstomming van het hart; de vlam van de liefde is het roepen van het hart. Indien uw liefde zonder ophouden brandt, dan roept u ook zonder ophouden; indien u zonder ophouden roept, dan verlangt u ook zonder ophouden. (In Ps. 37, 14)

- Sint Augustinus -

Een geslaagd huwelijk vereist dat de partners dikwijls verliefd raken, telkens op dezelfde persoon.
- Mignon Mclaughlin -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.