.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Citaten

Citaten (12)

Komt allen die dorst hebt

Komt allen die dorst hebt,
hier is water;
en gij, die geen geld hebt,
komt, koopt koren en eet zonder geld,
en drinkt zonder betaling wijn en melk.
Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is,
en uw loon aan iets wat niet verzadigt?
Luistert aandachtig naar mij,
en gij zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
Neig uw oor en komt naar Mij,
luistert en gij zult leven;
een eeuwig verbond zal ik met u sluiten.
(...)
Zoekt JHWH, nu Hij te vinden is,
roept Hem aan: Hij is nabij.

- Jesaja 55:1-3,6 (KBS) -

Enjoy every day of you live you never know how long it wil last ..
- E.M. Forster -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.