.

Mystiek > Over mystiek > Bezinningsteksten > Soefisme

Mystieke teksten uit de traditie van het Soefisme (5)

Eén fluistering van de Beminde

Ode 442, Origineel: trans. by Jonathan Star and Shahram Shiva, A Garden Beyond Paradise: The Mystical Poetry of Rumi, Bantam Books, 1992.

Minnaars delen een heilige verordening:
de Beminde zoeken!
Ze struikelen over hun eigen hielen,
de Schone Ene tegemoet snellend
als een stortvloed van water.

In waarheid is iedereen een schaduw van de Beminde -
Ons zoeken is Zíjn zoeken,
Onze woorden zijn Zíjn woorden.

Bij tijden stromen we de Beminde tegemoet
als een dansende rivier.
Bij tijden zijn we een stilstaand water
bijeengehouden in Zijn kruik.
Bij tijden koken we in een ketel
verdampen tot stoom
dat [alles] is het werk van de Beminde.

Hij ademt in mijn oor
totdat mijn ziel
zijn geur overneemt.
Hij is de ziel van mijn ziel
Hoe zou ik kunnen ontkomen?
Maar welke ziel in deze wereld
zou zijn Beminde willen ontsnappen?

Hij zal je trots smelten
je mager maken als een streng haren,
En toch: verhandel niet - al won je er beide werelden mee,
zelfs maar één van Zijn haren.

We zoeken Hem her en der
terwijl we Hem recht aankijken.
Aan Zijn zijde zittend vragen we:
"O Beminde, waar is de Beminde?"

Genoeg van dit soort vragen! -
Laat stilte je naar het merg van het leven voeren.

Al je gepraat is waardeloos
Vergeleken met één fluistering
van de Beminde.

- Roemi -

Er bestaan geen afkortingen/sluipwegen naar welke plaats dan ook die de moeite van het gaan waard zijn.
- St. Macarius van Egypte -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.