.

Mystiek > Over mystiek > Bezinningsteksten > Christendom

Christelijke mystieke teksten (5)

Gods oog en ons oog zijn één

Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.

- Meister Eckhart (ca. 1260 - 1328) -

Met het denken kun je net zo min de ware bron van je wezen bereiken als je door zand te koken rijst kunt krijgen.
- Boeddha -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.