.

Mystiek > Over mystiek > Bezinningsteksten > Christendom

Christelijke mystieke teksten (1)

De oceaan die de Godheid is

Geciteerd in W. Jäger, 'De mystieke weg: traditie en ervaring', Nijmegen 1984, p.26-7. Vergelijk deze tekst eens met een gedicht van de Soefi-mysticus Roemi elders op zinrijk.nl.

Zo is voor de zielen, voor wie alle andere, vooral de zinnelijke dingen te eng en ongeschikt zijn, de godheid het oneindige, diepe middelpunt of rustplaats. De godheid is het eigenlijke, onmetelijke element, waarin de ziel leven, en zelfs eeuwig leven vinden kan. Maar buiten dit element is zij als een walvis die in een beek gestrand is: het grote schepsel heeft geen plaats om te zwemmen en te duiken. Daarom verlangt het voortdurend naar de oceaan, die vanwege zijn diepte en breedte in staat is haar en miljoenen anderen op te nemen. Hier stoten deze ongelooflijke schepsels op geen grond, kunnen zwemmen zoveel als ze willen en lopen geen enkel gevaar. Want hier zijn ze in hun element, als in hun eigen rijk. Zo verlangt de beschouwelijke ziel, krachtens haar aandrift, gestadig naar haar middelpunt en element, de eenvoudige godheid. Ze dorst naar de weidsheid en oneindigheid van God, alleen daarin kan ze haar vervulling en zekerheid vinden.

- Augustinus Baker (1575 - 1641) -

God is een langzame ontdekking, anders maak je jezelf maar wat wijs.
- William Blake -

Roemi: Juwelen
Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Roemi: JuwelenDeze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.