.

Mystiek > Over mystiek > Bezinningsteksten > Christendom

Christelijke mystieke teksten (15)

Pax

Het enige dat ertoe doet is vereend te zijn met de levende God,
een schepsel te zijn in het huis van de God van het Leven.

als een kat slapend op de stoel
bij de vrede, in vrede

en één met de heer van het huis, met de vrouw des huizes,
thuis, op je gemak in het huis van de levenden,
slapend boven de haard en geeuwend voor het vuur.

Slapend boven de haard van de levende wereld
geeuwend, thuis bij het vuur van het leven
de aanwezigheid van de levende God ervarend
als een grote geruststelling
een diepe kalmte in het hart
een aanwezigheid

als die van een meester aanzittend aan zijn dis ["sitting at the board"]
in zijn eigen en groter zijn,
in het huis van het leven.

- D.H. Lawrence -

Er gaat een leven van luisteren heen - voordat wat in mij spreekt - dóór mij zal spreken.
- Carla Pols -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.