.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Ingezonden

Ingezonden gedichten (91)

Vogels en wolken

monique
29 nov 1999, 23:39

-De vogels roeien in de lucht,
de wolken varen op een vlucht
van witte veren die alom
verdwijnen. Niemand weet waarom.
-Ik weet het niet, ik zoek geen zin.
Ik weet dat ik u nog bemin
en dat wij na een luttel tijds
gestorven zijn. De lucht is weids
-Met wolken, vogels en bestaan
doen zij zolang de mens zijn waan
beteugelt. Achter 't firmament
bestaat een licht dat alles kent.

- mij onbekend -

Avond in een tuin

monique
29 nov 1999, 23:34

In de tuin wordt het donker.
Een grote stilte omvat
alle geluiden. Vogels proberen
verwoed haar te verbreken.

Je hoort de fluittonen heel duidelijk
gescheiden, en het gefluit in zijn geheel
ook weer gescheiden van de stilte.

Beken het maar: je kunt wel huilen
om dit krankzinnige verwisselen
van licht en donker, stilte en geluiden.

- ADRIAAN MORRIËN -

monique
29 nov 1999, 23:26

Ik heb goed en kwaad gekend
zonde en deugd
recht en onrecht
Ik heb geoordeeld
en ben geoordeeld
Ik ben door geboorte
en dood gegaan
vreugde en verdriet
hemel en hel.

En tenslotte zag ik in
dat ik in alles ben
en alles in mij is.

- Hazrat Inayat Khan -

Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.
- Gilbert Sinoué -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.