.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Ingezonden

Ingezonden gedichten (90)

Stefanie Venken
31 jan 2000, 20:05
Toelichting afzender:
Het is maar een korte tekst. Ik weet niet wie de auteur is. Maar ik vondhem gewoon mooi. Ik heb hem van een vriendin van me gekregen.
Commentaar AP:
Het gedicht "Een vriend" dat Stefanie inzond - geschreven doorToon Hermans - was al eens eerder door iemand in mijn gastenboek geplaatst. Je vind het verder naaronderen op deze pagina, door de link te volgen.

Ingezonden tekst: Toon Hermans: Eenvriend

Malkin
13 dec 1999, 16:45

Als je eindelijk
kunt zien hoe
de boom vertakt
is het winter

- Jan Arends -

Khamizja (monique)
29 nov 1999, 23:47
Toelichting afzender:
Hopelijk is alles wat ik heb ingetikt goed aangekomen, ik vind dezewebsite bijzonder en verdiepend. Dank daarvoor.

In liefde verbonden
vervaagt de scheidslijn
tussen onze werelden
Zij die waren, zijn
en zullen zijn
ontmoeten elkaar telkens weer
In een zelfde trilling van de geest
In een droom of visioen
In een nieuw leven
aan deze of gene zijde
Waar het hart zielen in liefde
één doet worden
zal geen zijde meer zijn
maar enkel licht

- Khamizja -

Mensen bouwen vier muren om hun ideeën, opdat hun geest niet zal ontsnappen van achter de gevangenismuren.
- Henri Nouwen -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7