.

Home > Gastenboek > Ingezonden links

Ingezonden links (14)

Waarom de vrij-katholieke kerk?

Christiaan de Moraaz Imans, diaken
Vrij-Katholieke Kerk
23 jul 2004, 10:28
Toelichting afzender:
In het engels:

Liberal Catholic Church (LCC)

Godsdienst houdt geen dogma, leerstellingen of voorschriften van kerkgenootschappen in. Godsdienst vereist geen vast ritueel of ceremonieel, en ook geen georganiseerde kerken. Échter, ritualen en plaatsen waar ze gehouden kunnen worden, vormen onschatbare werktuigen, die gebruikt behoren te worden om de geestelijke ontwikkeling van de mens te helpen en te versterken. Zij dienen als kanaal voor de goddelijke energie die het gehele universum doordringt, en moeten, evenals alle andere, aan de mens bekende krachten, geleid worden. Een doeltreffend instrument om die krachten te geleiden is de Heilige Eucharistie zoals die in de Vrij-Katholieke Kerk gevierd wordt. Het blijkt een middel te zijn dat uitstekend geschikt is voor de stroom van geestelijke energie, zoals herhaaldelijk door geoefende helderzienden is bevestigd. Hoewel het werk van de Vrij-Katholieke Kerk schijnbaar in het karakter van een formeel geordende eredienst draagt, is het toch vrij van starre structuren, met uitzondering van de uiterlijke vormen die de overdracht van die goddelijke energie naar het stoffelijk gebied vergemakkelijken. Het is van wezenlijk belang dat iemand vrij is om met eigen interpretatie deel te nemen aan de diensten van de Vrij-Katholieke Kerk, en met zijn eigen vermogen om er weerklank aan te geven. Dat maakt dat er geen gezag kan zijn dat geloof, belijdenissen of dogma's voorschrijft, of beperkingen opwerpt die het deelhebben aan de sacramenten van de kerk verbieden. In al deze zaken komt aan het individuele geweten het hoogste gezag respect toe.

- VKK in Nederland -

Kunst en meditatie

anneliese melens
3-dimensionaal
24 jun 2004, 01:39
Toelichting afzender:
mooie site heb je! Ik stel een linkenruil voor met mijn site... als mijn werk je aanspreekt en je zou het graag op jou site plaatsen, geef me dan even een seintje, dan kunnen we daar wat over afspreken

Bij het creëeren van deze meditatieve objecten heb ik gekozen voor symmetrische, veelal ronde, zuivere vormen. Elk object vertaalt op zijn eigen wijze bepaalde energiestromen die zich in en om mijzelf afspelen tijdens het creatieve proces van ontwerpen en uitvoeren. Bij de houten beelden zijn halfedelstenen zoals bergkristal en amethist geïntegreerd in het ontwerp. Enerzijds vormen deze stenen een bijdrage aan het meditatieve karakter van mijn werk; anderzijds versterkt de context waarin ik de stenen plaats hun psychologische uitstraling. Op deze wijze geef ik de stenen weer een 'thuis' nadat zij ooit uit de schoot van moeder aarde ontgonnen waren.

Ruusbroecgenootschap

Th. Mertens
Ruusbroecgenootschap
20 jun 2004, 15:50

Ruusbroecgenootschap. Instituut voor de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden tot ca. 1750

De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.
- Albert Einstein -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.