.

Gebed > Gebeden > Voorbeden

Voorbeden (1)

Lijden, bescherming, verdriet, gemis

Voorbeden uitgesproken in de Oude of St. Nicolaaskerk te Amsterdam,
vijfde zondag van de zomer, 22 juli 2007.
Bij I Samuel 1, 1-20 en Lukas 10, 38-42
Erik Idema

Goede God,

Gij hebt ons geroepen naar uw huis.
Genodigd hebt Gij ons, om elkaar te ontmoeten
bij uw woord en gast te zijn aan uw tafel.
Aanvaard dan, God, onze dankzegging
in onze gaven en gebeden.
En hoor ons, als wij tot u roepen
om wat niet verzwegen mag worden.
Hoor ons, als wij noemen de zorgen en de pijn
die wij zelf niet kunnen wegnemen.
Wij bidden U, God van nabijheid,
voor wie lijden. Voor mensen die gebukt gaan
onder ziekte, pijn, eenzaamheid, verdriet.
Troost hen met uw nabijheid,
beadem hen met uw Geest.

Zo bidden wij samen:
Gezegend gij, die onze beden hoort

Voor wie op reis zijn bidden wij,
mensen op weg naar vakantiebestemmingen.
Behoed hen op al hun wegen,
ga hen voor en breng hen thuis.

Zo bidden wij samen:
Gezegend gij, die onze beden hoort

God van troost, wij bidden u
voor wie plotseling en onverwacht
het gemis van een dierbare te verwerken krijgen.
Voor mensen wier leven van de ene dag op de andere
een puinhoop wordt door de dood van iemand
zonder wie zij niet compleet zijn.
Geef hen de kracht om hun verdriet een plek te geven,
help hen iets van het leven te hervinden.

Zo bidden wij samen:
Gezegend gij, die onze beden hoort

God van Marta en Maria,
wij bidden u voor wie zorgen voor andere mensen.
In het bijzonder denken we aan mensen
die werken in de gezondheidszorg en in het welzijnswerk.
Geef hen goede moed om zich te blijven bekommeren
om mensen die hulp nodig hebben.
En geef hen de rijkdom af en toe te kunnen verwijlen
bij uw woorden van leven.

Zo bidden wij samen:
Gezegend gij, die onze beden hoort

God van Elkana en Hanna, Gij hoort ons
als wij fluisterend prevelen
wat we eigenlijk niet durven zeggen.
Hoor ons dan, God,
als wij de stilte voor ons laten spreken.

Zo bidden wij samen:
Gezegend gij, die onze beden hoort

De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.
- Aurelius Augustinus -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.