.

Gebed > Gebeden > Voorbeden

Voorbeden (3)

Outsiders, barmhartigheid, helpen

Voorbeden gehouden in de Oude of St. Nicolaaskerk te Amsterdam, tweede zondag van de zomer, 1 juli 2007.
Bij 1 Koningen 19,19-21 en Lukas 9,51-61
ds. Niek Scholten, Amsterdam

HEER, onze God, wij danken u
voor de niet aflatende trouw van uw liefde,
die ons wenkt en lonkt en roept
op de weg naar uw toekomst,
uw Koninkrijk.

Wij danken u voor uw bevrijding
van kramp en krampachtigheid,
voor uw zachtheid
die onze verharding te kijk zet,
voor de warmte van uw ruime hart
die ons zwart-witte denken doet verdampen.

Voor verhalen danken wij,
die onze definities ontwapenen,
die menslievendheid bovenbrengen,
die mensen ontcijferen:
ieder een verhaal door uw Geest geschreven.

HEER, onze God wij danken en gedenken
in grote eerbied majoor Bosshardt,
die onbekommerd gelovig,
onbezorgd betrokken,
vrolijk ernstig uit uw naam hen zocht
die voor de meesten verloren zijn - en vond!

En wij bidden u: ontferm u opnieuw
over wie door haar en velen
worden gezocht en gevonden:
de verslaafden en thuislozen,
de patiënten zonder aandacht,
losgelaten hier in de straten
- en sterk wie zich hun levens aantrekken;
daarom bidden wij samen:

Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

HEER, onze God, wij bidden u voor deze wereld,
waar zoveel weelde en zoveel onrecht is,
de slavernij: nog niet voorbij maar in een ander jasje
dat fel verdedigd wordt als een lot,
een "onvermijdelijke" gang van zaken
die ons toevallig goed uitkomt...
daarom bidden wij samen:

Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

HEER, onze God, wij bidden u voor de Palestijnen:
bloedig ernstig verdeeld
onder een hartverscheurende bezetting.
Laat niet wapens, niet isolement en boycot,
maar vertrouwen en dialoog een oplossing dichterbij brengen;
zegen elk begin dat mensen met gerechtigheid maken...
daarom bidden wij samen:

Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

HEER, onze God, wij bidden u voor ons eigen kleine land,
dat rijk is en welvarend dat vrede kent
en voorspoed in vrijheid...
Om wijsheid en zorgvuldigheid bidden wij
om hiermee om te gaan:
om werkelijk recht te doen,
oprecht de barmhartigheid te oefenen,
kansen te scheppen voor allen die hier wonen,
dat niet alleen het beste "geregeld" is
maar ook in de harten leeft en in daden tot uiting komt
door niemand af te schrijven, niemand los te laten.

Wij bidden voor wie ziek zijn
soms al zo lang en zonder veel verbetering;
voor wie van binnen pijn lijden om wie er niet meer zijn;
voor wie zich niet thuis voelen in hun eigen bestaan
zelfs temidden van vrienden en verwanten, werk - een vreemde...

Zegen wie zijn handen wil laten helpen,
zegen wie haar oren en ogen opent voor een ander,
zegen ons om bemoedigd en dapper
en straks gesterkt door brood en wijn u te volgen.

Amen.

We kunnen de zon niet tegemoet snellen - noch achterna rennen. Meedragen wèl.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.