.

Gebed > Gebeden > Voorbeden

Voorbeden (2)

Gerechtigheid, vakantie, bezieling

Voorbeden gehouden in de Oude Kerk te Amsterdam, derde zondag van de zomer, 8 juli 2007.
Bij Jesaja 66, 10-14 en Lukas 10, 1-20
Paulan Stärcke, Amsterdam

Almachtige God,

Wij danken U
voor Uw woord van trouw, van liefde
waaromheen wij ons week na week verzamelen
en U loven om Uw
barmhartigheid voor mensen
die geen einde kent
Uw liefde voor ons
die aan ons bestaan vooraf ging
en na ons voortbestaat
ons draagt en omgeeft

Zo danken wij samen
Om Christus' wil

God over allen,

Velen van ons zijn zoekende, gaande
we denken dat we weten waar we heen gaan
of we zijn onze bestemming juist even kwijt
we worden in beslag genomen door onze eigen strevingen
onze kortzichtige verlangens
onze behoefte aan onmiddellijke bevrediging
aan veiligheid
God, help ons telkens weer
de richting van Uw zoon te hervinden
die vaak juist niet de makkelijkste weg koos
maar telkens weer zijn bestaan ijkte
aan Uw gerechtigheid en liefde

Zo bidden wij samen
Om Christus' wil

Eeuwige God,

Wij bidden voor Uw wereld, God,
waarin honger, geweld, rechteloosheid
aan de orde van de dag zijn
waarin wij in onze rijkdom en vrede
vaak vergeten hoe gelukkig wij zijn
Behoed ons, God, voor hoogmoed, voor gemakzucht
breng ons steeds weer te binnen dat we mensen zijn
dat we onze hand willen blijven uitstrekken
dat we onze verantwoordelijkheden voor anderen
naar Uw gerechtigheid en genade willen vormgeven.

Zo bidden wij samen
Om Christus' wil

Enige God,

Voor dit land, deze stad, bidden wij
nu iedereen die daartoe in de gelegenheid is
zich opmaakt om op vakantie te gaan
wij willen stilstaan bij diegenen onder ons
voor wie vakantie een tijd van extra lijden is
omdat de noodzakelijke structuur en ondersteuning wegvalt
en bij diegenen onder ons
waarbij de onderbreking van de routine
een pijnlijke confrontatie betekent
met de vraag: "waartoe, waarvoor?"
Wij bidden om Uw aanwezigheid voor allen
in vreugde en beproeving

Zo bidden wij samen
Om Christus' wil

Goede God,

Voor Uw kerk in deze stad bidden wij
dat wij ook in de komende zomerperiode
Uw lofzang gaande houden
wellicht in alle windstreken
maar toch ook in onze voortgaande gezamenlijkheid
als Uw gemeente, als gemeente van Christus

Zo bidden wij samen
Om Christus' wil

God onze vader,

Voor onszelf bidden wij
voor onze bezwaarde harten
onze schuldgevoelens, onze schaamte
onze woede, onze machteloosheid
help ons God, ons bestaan te blijven bezielen
met de vreugde, de genade van Uw liefde voor mensen
en help ons U te blijven doen aan elkaar

Zo bidden wij samen
Om Christus' wil

Goede God,

In stilte leggen wij voor U neer
wat voor ieder van ons
slechts in stilte stem kan krijgen

Zo bidden wij samen
Om Christus' wil

Als je sommige vrome mensen hoort praten, zou je de indruk krijgen dat God nooit lacht.
- de Mennonieten in Hebron -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.