.

Gebed > Gebeden > Voorbeden

Voorbeden (4)

Begeestering

Voorbeden gehouden in de Oude of St. Nicolaaskerk te Amsterdam, Eerste Zondag na Trinitatis, 10 juni 2007

Almachtige God,

Wij danken U
zoals wij hier staan, als Uw gemeente,
volgelingen van Uw zoon,
verzameld rond Uw tafel,
voor Uw liefde voor mensen
waarmee alles begon
Blijf ons opvangen als wij vallen, God,
en laat ons Uw liefde blijven uitstralen
Uw geest doorgeven om ons heen
in alle tijden

Zo danken wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

God over allen,

Wij bidden U: zend Uw geest van opstanding,
van vergeving en ommekeer
onder ons, begeester ons
met Uw adem, Uw heilig vuur
Wij hebben allen de neiging voor onszelf te kiezen
het onszelf makkelijk te maken
daarbij de kortste weg te kiezen
niet al te diep na te denken over de consequenties
voor mensen dichtbij en ver weg
Help ons met Uw geest
ons hiertegen bij voortduring te verzetten
en Uw weg te blijven zoeken
tegen onze natuurlijke neigingen in

Zo bidden wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

Eeuwige God,

Verlos ons van de boze
ook waar die in ons zetelt
help ons herkennen waar wij zelf afdwalen
waar wij uit krenking of gevoel van onveiligheid
anderen onrecht doen of afwijzen
waar wij ons door vooroordeel laten leiden
en niet meer zien wie de ander is.
Help ons nieuwsgierig te blijven
en de ander in de ogen te blijven zien

Zo bidden wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

Enige God,

Voor Uw wereld bidden wij
waarin mensen leven die het goede willen
de weg zoeken te gaan van Uw zoon
naar Uw woord, of andere richtsnoeren,
en waarin mensen leven die de weg kwijt zijn
de boze volgen, anderen vertrappen
vermoorden, vernederen
waarin onafhankelijke verslaggevers
grote risico's lopen in landen als Afghanistan
waarin wij dankbaar mogen zijn voor de veiligheid
en de welvaart waarin wij leven
maar ook onze verantwoordelijkheid moeten blijven voelen
voor de rest van de wereld,
God zij met hen en met ons,

Zo bidden wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

Goede God,

Voor Uw kerk in deze stad bidden wij
dat wij veranderingen aan durven gaan
dat wij waarlijk kiezen gemeente van Christus te zijn
waarin ruimte is voor samenwerking
respect voor minderheidsstandpunten
ruimte voor nieuwe wegen om Uw woord te belijden
voor nieuwe manieren Uw geest te doen lichten

Zo bidden wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

God onze vader,

Voor onszelf bidden wij
dat wij Uw geest in ons hart binnen laten
dat Uw geest ons moge verlichten
en aan het licht brengen wat wij zelf
soms liever verborgen houden
om ons in het reine te brengen
met U en met elkaar

Zo bidden wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

Goede God,

In stilte leggen wij voor U neer
ieder voor zich
wat slechts in stilte stem kan krijgen

Zo bidden wij samen: Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw Rijk

Geef het niet óp - mijn hart - de dag te prijzen eer het avond wordt.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.