.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Mensen van mas

Inleiding (1)

Inleiding

Waarom ik deze teksten plaats op mijn site? In eerste instantie begon het allemaal met een tip van een bezoeker van deze site. Eenmaal de teksten lezend, werd ik getroffen door de originele scheppingsspiritualiteit die daaruit naar voren komt. Van de ene kant verrassend veel parallellen met Bijbelse scheppingsmotieven, maar dan toch ook plotseling heel eigen accenten, zoals bijv. de bijzondere rol van dieren, accenten die heel verfrissend werken! Ook heel mooi vind ik persoonlijk de notie dat een mens alleen tot waarlijk leven kan komen als hij zich zijn Maker blijft herinneren.

Het lijkt mij goed om, voordat ik de teksten voor zichzelf laat spreken, eerst wat achtergrondsinformatie van de hand van de auteur te laten volgen, waarin hij zichzelf en de context van dit boek voorstelt:

Ik heb in Nijmegen theologie gestudeerd, ben afgestudeerd bij Schillebeeckx en mijn doctoraalscriptie ging over Albert Camus en zijn verhouding tot het christendom. Herinner me dat ik in die tijd voor Tijdschrift voor Geestelijk Leven teksten van Camus heb verzameld o.a. rond thema armoede en dood. Een samenvatting van mijn scriptie is gepubliceerd in het tijdschrift Streven.

In 1972 ben ik als lekentheoloog naar Guatemala vertrokken en heb daar gewerkt tot 1980, het jaar waarin verscheidene van mijn collega's, Vlaamse Scheutisten, werden vermoord. Zij zijn door de bisschoppenconferentie van België voorgedragen voor de lijst van martelaren van de afgelopen eeuwen die in mei a.s. door de paus in het Colosseum zullen worden herdacht.

Ons werk in Guatemala bestond vooral in pastorale begeleiding van Maya-indianen die als seizoenarbeiders werkzaam zijn op de plantages van suikerriet, koffie en katoen. Met hen hebben we basisgemeenschappen gevormd en de bijbel gelezen vanuit een perspectief van bevrijding. De sociale beweging die ontstond vanuit het werk aan de basis van de kerk leidde bij grootgrondbezitters en militairen tot het besluit om met harde hand in te grijpen. En zo werden in de periode van het geweld (vooral 1979-1983) naar schatting 200 000 personen gedood of ontvoerd. Van de slachtoffers behoorde meer dan 90% tot de Maya's.

Vanaf 1981 ben ik in dienst van de Interkerkelijke Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad in Utrecht. Solidaridad onderhoudt contacten met kerkelijke en sociale partners in de verschillende landen van Latijns-Amerika die betrokken zijn bij sociaal pastoraat, grondproblematiek, mensenrechten, theologie en spiritualiteit. Daarbij probeert Solidaridad contact en uitwisseling te bevorderen tussen groepen in Latijns-Amerika en in ons eigen land met nadruk op gelijkwaardigheid. Vanuit dat streven heeft Solidaridad aan de wieg gestaan van het Max Havelaar model, 'fair trade' op het gebied van economie en handel. Dezelfde 'fair trade' willen we ook bevorderen m.b.t. geloof en spiritualiteit: uitwisseling in gelijkwaardigheid ook op het gebied van datgene wat mensen te diepste beweegt. Daarom horen dat bij Solidaridad inzet voor een menswaardige samenleving en verbondenheid met de bronnen van spirituele kracht wezenlijk bij elkaar.

- Mario Coolen -

Ik vertelde hem dat jezelf verdragen één van de zwaarste opgaven in het heelal kan zijn.
- Jean-Baptiste Massilon -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.