.

Mystiek > Bronnen > Alex' favoriete boeken > Recensie

Alex's favoriete boeken over mystiek (3)

Cover van Roemi: Juwelen

Roemi:
Juwelen. Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga

224 pp.
Kosmos-Z&K 2001
ISBN 9062710107

Deze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als "Roemi: Daglicht".

Het belangrijkste is dat we de muziek van het leven blijven horen en verstaan.
- Paulus (Rom. 8:38-39) -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.